Logga in

Styrelse och kontaktpersoner

Anders Gustafsson, ordförande, mobil: 070-6808974 epost: gustafssons.chbg@telia.com

Ragnar Gustafsson vice ordf och församlingsföreståndare, mobil: 073 039 3875

Kjell Handfast, sekr. och kassör mobil: 073-925 1150 epost: kjell.handfast@gmail.com

Roland Algesten, mobil:070 956 9343

Uno Olsson, mobil: 073 0484976 epost:

Annlie Sylvén mobil: 070-5925025 epost:

Ing-Marie Jansson mobil: 072-2111701 epost:

Firmatecknare: Anders Gustafsson och Kjell Handfast, var för sig.

Missionsgruppen

Lilian Gustafsson mobi 076 829 3166

Majvor Gustafsson mobil 072 712 4191

Omsorgsgruppen

Vivianne Handfast mobil 073 838 1895

Idérådet

Majvor Gustafsson mobil 072 712 4191

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.