Logga in

Minnesfond

Eda Missionsförsamling vill genom sin Minnesfond ge en möjlighet för den som så önskar att lämna en gåva till minne vid någons bortgång.

De medel som på detta sätt lämnas kommer att delas ut genom anslag/gåvor till olika organisationer eller verksamheter som bedriver hjälpverksamhet eller annan jämförlig verksamhet.

Församlingen vill genom att förmedla gåvor vara med att lindra nöd på olika platser i världen. Särskilt angeläget är att lindra nöd och ge stöd till organisationer och sammanhang där barn och unga finns.

Församlingens årsmöte fattar beslut om hur de medel som kommit in till Minnesfonden skall fördelas.

Årsmötet 2022 beslutade att dela ut pengar till följande verksamheter. Totalt delas 12 000 kronor ut från fonden.

  • Barnhemmet Caminuel Felix i Rumänien,
  • Equmeniakyrkans arbete bland romska barn i Bulgarien/Rumänien,
  • Världens barn,
  • Vägsjöfors,
  • LP-verksamheten i Arvika.
  • Equmeniakyrkans katastroffond-Ukraina

Församlingen förmedlar inte gåvor till organisationer efter enskilda gåvogivares önskemål. Alla gåvor ses som gåva till församlingens minnesfond och delas ut efter beslut i församlingen.

Praktiskt

Gåva kan lämnas kontant vid någon av församlingens samlingar eller gudstjänster eller sättas in på församlingens plusgiro 16 96 29 -3.
Gåvan kan också lämnas via Swish 123 361 0060
Ange kondoleans som meddelande.

Kondoleanser skrivs och lämnas i samband med begravningen, förutsatt att de inkommit minst tre dagar innan begravningen

Kontaktpersoner för Minnesfonden

Anders Gustafsson

Telefon: 070 680 8974

Inga-Maj Johansson

Telefon: 0571-241 23/072 202 7388

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.