Logga in

Informations- församlingsblad

Församlingsblad maj-augusti 2024

Sommartankar (Lennart Åslund)

Nu är det snart sommar och vi får glädjas åt sol och värme samt den kommande sommarledigheten.

Det är grönt och vackert ute i naturen och man gläds åt allt det vackra man ser. Det är en vacker jord som vår skapare har gjort.

I Paulus brev till Rom så skriver han så här i kapitel 1 vers 20. Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga.

Det finns en Gud vi är ansvariga inför och han vill att vi ska lära känna honom. Hos honom finns förlåtelse för det onda vi säger och gör. Detta för att Jesus dog och uppstod från döden för vår skull.

Den som tror på honom har löftet att få gå kallas Guds barn enligt det som står i Johannes evangeliet kapite1 1:12 Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn.

Därför kan vi be till vår Far i himlen, men också tänka på några av de löften vi har är t.ex det som David skriver i Psalm 23 om den gode herden. Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.

Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten.

Detta är ord som påminner mig både om sommaren men också om en god och barmhärtig Gud som älskar oss och vill ha gemenskap med oss.

Till sist ett citat från en sång om att det finns en Gud

”Det stod en blomma så skör och blid vid dikesrenen där hemmavid. Denna bild ger mig bud om att det finns en Gud.

Internationell mission (Lilian Gustafsson)

Från vår Second Hand ”Hoppet”, från Elva-kaffet samt den årliga insamlingen, skickar vi medel till Equmeniakyrkans internationella arbete. De pengar vi skickar används till bland annat följande:

Det diakonala arbetet handlar om fattigdomsbekämpning, att jobba med utveckling på olika sätt, skapa förutsättningar för utbildning och att ge sjukvård, för att ge några exempel. Det andra benet är det kyrkliga där vi arbetar med teologisk utbildning, att grunda församlingar och vara ett stöd till redan befintliga kyrkor. Equmeniakyrkan arbetar också med mission genom att sända och ta emot missionärer, vilket ger värdefulla utbyten över gränser.

Katastroffonden (speciell fond för användning vid katastrofer)

Den stöder t.ex. arbete med flyktingar inne i Ukraina. Genom Baptistunionen i Ukraina ger Equmeniakyrkan finansiellt stöd till matportioner, hygienpaket, kuddar och täcken samt värmekällor till tillflyktshusen.

Kyrkorna har byggt upp ett ”vänskapssystem” där alla församlingar i östra Ukraina har parats ihop med och välkomnats av en församling i västra Ukraina.

De samordnar även en väg med säkra tillflyktsorter för de som färdas tvärs över landet, så att de ska ha övernattningsplatser undervägs. Där ska finnas mat, dusch, toalett och hygienartiklar m.m.

Hälsningar från Ukraina säger:

- Bönerna från utanför landets gränser blir som en sköld över landet.

- Be att kriget tar slut.

- Be att Gud tröstar de som förlorat familjer och hem.

Personligt samtal (Ragnar Gustafsson)

Till en församlings rutiner hör naturligtvis gudstjänst med bibelläsning, sång och predikan. Men utöver predikan, som kan ses som en form av föredrag/ undervisning, så inbjuder vi också till personliga samtal.
Som mångårig pastor bär jag fortfarande på tystnadsplikt och tystnadsrätt. Ett samtal behöver inte upplevas så dramatiskt utan mer ett utbyte av tankar.
Skulle du vilja ha ett sådant samtal så hör av dig så bokar vi en tid.

Sommaren i Charlottenberg (Kjell Handfast)

Precis som de senaste somrarna så kommer vi att inbjuda till Sång och musik vid Missionskyrkan i Charlottenberg.

Det blir vid fyra tillfällen på onsdagar kl. 14.00. Vi börjar med ett sång- och musikprogram och erbjuder sedan möjlighet till servering och gemenskap. Fler av de som medverkar gör det för första gången i detta sammanhang.

Vi hoppas naturligtvis att vädret blir bra under dessa onsdagar, men om det regnar går vi självklart in i Missionskyrkan.

Det som pågår hela sommaren är att vår SecondHand-butik är öppen varje onsdag mellan kl. 12-17. Kom gärna på besök, handla eller ta en fika. Sprid gärna information om Secondhand-butiken.

Församlingsblad mars - maj 2024

Aktuellt inom Equmeniakyrkan (Kjell Handfast)

Våra två församlingar är en del av Equmeniakyrkan, ett samfund med 660 församlingar och medlemsantal mellan 55-60000 personer.

I vår region, Region Svealand, som sträcker sig från västvärmland till Trosa på östkusten finns det drygt 100 församlingar.

Under året och främst inför kyrkokonferensen i augusti kommer ett antal lite större frågor att aktualiseras.

 • Nyval av kyrkoledare och biträdande kyrkoledare.
 • Översyn av stadgar både för samfundet och de stadgar som rekommenderas för lokalförsamlingarna.
 • Fråga om kyrkokonferensernas innehåll
 • Organisationsöversyn, om det fortfarande ska vara sju regioner eller om de ska bli färre. Denna fråga inkluderar också hur samverkan i de lite mindre geografiska områdena ska se ut.

Afternoon Tea (Kjell Handfast)

Den 3 februari inbjöds till Afternoon Tea och drygt 50 personer kom till vad som blev en uppskattad eftermiddagsträff. Över 8000 kronor blev nettot, vilket har sänts till Equmeniakyrkans katastroffond för användande i det översvämningsdrabbade Kongo.

Aktuellt o Adolfsfors/Köla (Iris Bodin/Marianne Blomgren)

Söndagen den 10 mars kommer Anette och Ulf Pehrsson från Arvika. De medverkar i gudstjänsten. Efter gudstjänsten serveras sopplunch och därefter kommer Ulf att berätta om själavårds- och förbönsrörelsen ”Helhet genom Kristus”. Samlingen avslutas med ett samtal om andlig friskvård.

Söndagen den 21 april kommer vi att fira en ekumenisk gudstjänst, där Köla kyrkokör och Eva Olsson medverkar.

På Kristihimmelsfärdsdagen inbjuds till Gökotta hos Marianne Björk på Hälletorpet.

Mission ett uppdrag som Jesus har gett till sina lärjungar (Ragnar Gustafsson)

Själva ordet kommer av ett latinskt ord ”missio”, som betyder sändning.

När Jesus efter sin uppståndelse möter lärjungarna ger han dem uppdraget att fortsätta förkunnelsen om hur Gud har försonat hela världen genom den ende sonens död och uppståndelse.

Uppdraget presenteras i det som brukar kallas missionsbefallningen och som är mest känt från Matt. 28:16-20.

Som kristna efterföljare är vi också indragna i den kallelsen, dvs. förkunna evangelium, som är ett glädjebud, som gäller hela skapelse och uttrycks som tydligast i Mark. 16:15

Mission är inte bara predikan, utan det är även konkret handling, handling i den värld där vi lever. Detta har burit den kristna kyrkan genom historien. Sjukhus och skolor har byggts, diakonalt arbete har utförts och utförs än idag i våra små församlingar. Vi deltar i något stort och världsomspännande genom Equmeniakyrkan.

Våra regelbundna gudstjänster, secondhandbutiken och övriga samlingar vill fungera som mission och är naturligtvis öppna för alla som önskar delta.

SecondHandbutiken (Majvor Gustafsson/Vivianne Handfast)

Det är nu mer än fem år sedan vi startade secondhandbutiken ”Hoppet” i gårdshuset vid Missionskyrkan. Vi har som regel haft öppet varje onsdagseftermiddag från påsk till advent. Det har inte varit så stora skaror av besökare men alltid några varje öppetdag. Behållningen från försäljningen går till Equmeniakyrkans internationella arbete och det innebar 26 090:- för 2023.

Nu öppnar vi secondhandbutiken för säsongen, 20 mars, och har öppet onsdagar kl. 12.00-17.00. Vi välkomnar såväl gamla som nya besökare. Vill du hjälpa till med secondhandarbetet kan du kontakta någon av oss.

Församlingsblad november 2023 - februari 2024

Kyrkokonferens (Kjell Handfast)

Årets kyrkokonferens hölls i Helsingborg 8-10 september. Det var inga stora avgörande frågor som var uppe till beslut. Sex motioner avhandlades. En av dem resulterade i en översyn för att stärka missionärernas roll.

Det fanns ett flertal seminarier att vara med på, exempelvis om missions 2030, om bibelläsning och ett storseminarium som handlande om vägar till förnyelse.

Mycket bär man med sig av intryck och upplevelser. Dit hör inte minst gudstjänsterna och jag skulle önska att fler hade möjlighet att delta i dessa. I den avslutande gudstjänsten på söndagen ordinerades 18 pastorer och sju diakoner. Tre mottogs som pastorer från annat samfund

Nästa år kommer kyrkokonferensen att hållas i Göteborg. Då blir det flera lite större frågor, val av ny kyrkoledare och översyn av stadgar och organisation.

Världens barn (Kjell Handfast)

Insamlingen i år blev för Eda Missionsförsamling ungefär lika som förra året, drygt 10 000 kronor, mest insamlat vid Coop i Charlottenberg. Kommunresultatet blev lägre än förra året.

Sommaren och hösten i Häljeboda (Majvor Gustafsson

Häljeboda Missionshus är bara i bruk under sommarhalvåret. Grundtanken är en gudstjänst/samling per månad från maj till oktober. Detta år inleddes med en välbesökt sånggudstjänst i maj, då Bengt Nilsson m fl medverkade.

Juni blev i år utan samling. I juli arrangerades, liksom de senaste 13 åren, en friluftsgudstjänst på Tronbacken med 90-talet besökare. Trots att juli var en regnig månad var just denna dag både varm och solig, och regnet höll sig borta ända fram till påtåren vid det efterföljande kaffet.

I augusti var det sånggudstjänst igen, denna gång med hemmasonen Fredrik Helgesson. Många kom för att lyssna.

Austmarka Bygdekor gästade Missionshuset i september, också med mycket sång.

Säsongen avslutades med den traditionella höstfesten, ett i bygden uppskattat inslag, där Häljeboda Gosskör svarade för sång och musik. Kvällen innehöll även en avdelning med paketauktion och lotterier innan serveringen tog vid.

Nu är missionshuset stängt i väntan på en ny vår.

Internationell mission (Majvor Gustafsson)

Församlingens internationella mission pågår kontinuerligt. Secondhandbutiken i Charlottenberg, som startade för fem år sedan, är öppen från april l till november, och alla inkomster därifrån går till Equmeniakyrkans internationella arbete.

Nytt för i år är arbetet med bandage och babypaket till Kongo. Samtidigt som butiken är öppen samlas materiel in till babypaket och bandage/kompresser färdigställs. Innan årets slut kommer en första sändning med paket levereras till insamlingsdepån i Ekenässjön för vidare transport till Kongo.

En julbasar avslutar det praktiska missionsarbetet för året, därefter vidtar Equmeniakyrkans insamling till Internationell Mission som pågår från advent och hela jultiden.

Speciella insamlingar till internationell mission görs den 26 november i Charlottenberg och den 17 december i Adolfsfors.

Vi uppmanar varandra att delta i de olika hjälpprojekten, då behoven världen över är stora.

Ukrainapaket (Vivianne Handfast)

Församlingen har skickat iväg tio lådor med kläder till Ukraina. Det började med att vi fick jättemycket stickade barnkläder till babypaketen. Plaggen kom från en stickande grupp damer som träffas i Lamperudsgården. En del av plaggen var för stora för att passa i ett babypaket så vi frågade stickgruppen om det var okej för dem att hitta ett sätt att skicka kläderna till Ukraina, vilket det var.

Vi tog också med en hel del vinterkläder, till både barn och vuxna, som vi hade på secondhand.

Ett bra sätt att skicka paket till Ukraina visade sig vara att göra det genom PostNord. De står för fraktkostnaderna som ett sätt att hjälpa den ukrainska befolkningen. Sök på ukrainapaket postnord. Som privatperson kan man skicka två lådor per gång. Lådor i flyttkartongsstorlek och max 20 kg. Man ska skriva Ukraina på lådorna och vad de innehåller, t ex kläder, hygienartiklar, konserver etc. Lådorna lämnas till PostNord Företagscenter, Strandvägen 2 Arvika.

Årsmöten (Kjell Handfast)

Församlingarnas årsmöten kommer att hållas sista helgen i februari. Årsmöten som har sina givna delar med att se tillbaka på det gångna året och formellt avsluta detta. Det är också en möjlighet att samtala om och ta beslut om vad som vi ser som viktigt framåt.

Församlingarna årsmöten är öppna för alla, oavsett formellt medlemskap, som deltar i församlingarnas verksamhet.

Församlingsblad augusti-november 2023

Kyrkokonferens

Årets kyrkokonferens hålls i Helsingborg och de frågor som blir aktuella kommer att presenteras vid den inplanerade samtalskvällen den 24 augusti.

Kyrkoavgift
Som trossamfund finns det möjlighet inom Equmeniakyrkan att låta 1% av inkomsten gå till samfundet. För detta behövs ett medgivande och sedan dras det via skattsedeln. 68% av kyrkoavgiften går till den lokala församlingen och resten till särskilda satsningar för församlingsutveckling. Medgivandet ska vara inlämnat senast den 31 oktober för att gälla för nästa år.

Mer information kan du söka på https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/kyrkoavgiften/#anslut . Du kan också ta kontakt med någon av församlingarnas kassörer.

Internationell Mission
Equmeniakyrkan har arbete eller stödjer kyrkor i cirka 30 länder. Lokalt ger vi stöd genom insamlingar och SecondHandverksamhet.

Planen är att en torsdagskväll under hösten ägna lite tid åt presenta-tion och samtal om det internationella arbetet. Eventuellt med någon inbjuden gäst. Tidpunkt är inte klar. Den meddelas senare.

Arbetsträning
Församlingen har tillsammans med Köla bejakat en förfrågan från Carina Tholf om en arbetsträningsperiod. Carina har varit sjukskriven flera år och är nu på väg mot arbetslivet igen.
Arbetsträningen omfattar 10 timmar i veckan under tre månader, augusti-oktober. Därefter prövas frågan om fortsättning. Carina kommer att vara i ”tjänst” onsdagar(bl.a second-hand), torsdag (bl.a öppen kyrka) och söndag(gudstjänstmedverkan ca två/mån) alternativt måndag(bön).

Kontaktansvar gentemot Arbetsförmedling och Försäkringskassa har Kjell H, vilket också innebär ett huvudansvar för planering m.m. gentemot Carina.

Bibelsamtal

Samtalskvällarna fortsätter torsdagen den 7 september med breven till Timoteus. Samtalskvällarna är öppna för alla som vill vara med.

Världens barn

Precis som tidigare år medverkar församlingarna i årets kampanj-vecka för Världens barn. Insamlingen blir koncentrerad till första veckan i oktober. Möjligheten att bidra på olika sätt finns, både genom att lämna pengar och samla in vid Coop. Insamlingen gör vi tillsammans med övriga kyrkor i kommunen och Röda korset.

Innehåll i församlingsbladet
Den som vill skriva något eller har önskemål om att något blir omnämnt i församlingsbladet har möjlighet att meddela detta och så försöker vi få med detta i nästkommande blad.

Meddela då detta innan den 1 november till Kjell H.

Så här sjunger Ingemar Olsson, något som vi får ta till oss

Du vet väl om att du är värdefull, Att du är viktig här och nu
Att du är älskad för din egen skull, För ingen annan är som du

Det finns alltför många som vill tala om, Att du bör vara si och så
Gud Fader själv, han accepterar dej ändå och det kan du lita på

Du passar in i själva skapelsen, Det finns en uppgift just för dej
Men du är fri att göra vad du vill med den, Säga ja eller nej

Textansvarig: Kjell Handfast

Församlingsblad maj-augusti 2023

Sommartid

Under höst-vinter-vår är vi många gånger relativt inrutade och det gäller också församlingsverksamheten.

Under året är ambitionen att kunna inbjuda till en gudstjänst varje söndag, men på sommaren blir det inte fullt ut så.

En sak som ligger fast är öppethållande av secondhandbutiken i Charlottenberg på onsdagar. Alla som så önskar är välkomna till Missionskyrkan då butiken är öppen, mellan kl 12-17. Naturligtvis för att handla, men också för en enkel fika och samtal/gemenskap

Ett antal onsdagar kombineras öppethållande av secondhandbutiken med en sång och musikstund. Dessa sång och musikstunder hålls utanför Missionskyrkan om vädret tillåter.

Gudstjänsterna har som oftast under somrarna en större geografisk spridning och vill du ha skjuts så ring någon som står som kontaktpersoner, så ordnar vi bilskjuts.

Samtalskväll

I slutet av augusti har vi bokat in en samtalskväll. Tanken är att vi dels ska kunna berätta lite om vad som händer vid Equmeniakyrkans kyrkokonferens och dels fortsätta samtalet om hur vi som församlingar ska göra evangeliet om Kristus Jesus känt och trott i våra bygder.

Kongoengagemang

Ett arbete har påbörjats med att riva lakan till bandage och samla material för babypaket. Detta material ska sedan skickas till Kongo. Den som vill vara med och färdigställa detta kan komma till Missionskyrkan i Charlottenberg på onsdagar när butiken är öppen.

Den som har material kan lämna det då eller i samband med gudstjänster.

Gruppen vid Lamperudsgården har tidigare skickat stickade babykläder till Kongo, men deras kontakt har upphört och nu har de lämnat färdigt material till oss, som vi fått förtroendet att förmedla.

Equmeniakyrkan

Våra församlingar tillhör ju Equmeniakyrkan och det innebär bland annat att vi kan få stöd på olika sätt om det skulle finnas behov. Det innebär också att vi är med och på olika sätt bidrar till vad som behövs och beslutas inom samfundet.

Den som vill följa vad som händer och ta reda på mera kan gå in på hemsidan och läsa www.equmeniakyrkan.se .

Kölaladan

Köla missionsförsamling har en helkväll i Kölaladan den 12 juli. Medverkar gör Lennart Bryntesson, Bengt Nilsson, Linda Åström och Martin Hugne. Det blir tal/kåseri och sång och musik.

Ekonomi

Sommaren innebär kanske att vi inte med samma regelbundenhet besöker gudstjänster. För att våra församlingars ekonomi ska vara stabil kommer en uppmaning: Bidrag till församlingens verksamhet kan föras över via swish, på plusgiro eller bankgiro. (se sista sidan).

Församlingsblad februari - maj 2023

Färdplan

Equmeniakyrkans kyrkoledare har formulerat ett kyrkoledarbrev. Detta är skrivet med en önskan att stimulera till samtal om Equmeniakyrkans framtid, för att stärka hoppet och kalla till förnyat engagemang. Brevet är skrivet i en vilja att blåsa där det glöder och uppmuntra till mod, kreativitet och andligt liv.

När vi som enskilda, församlingar och kyrka ser och bejakar det liv som växer, då är förnyelse möjlig. Som kyrka är vår kallelse att leva i kontinuitet med tidigare generationer och att verka för förnyelse. Det behövs urskiljning och mod för att bedöma vad som ska förvaltas och utvecklas och vad som har tjänat ut.

Vi vet samtidigt att framtiden inte blir en upprepning av den historia vi känner. Det är en insikt som väcker nyfikenhet och ger oss tillförsikt om att Guds Ande leder kyrkan i varje tid.

Vi inbjuder alla till samtal om det som tas upp i Färdplanen och om andra viktiga frågor som aktualiseras. De datum som är aktuella är torsdagarna 16 februari och 2 mars.

Internationellt arbete

En del av att vara församling är också att dela med sig. Församlingen är en del av Equmeniakyrkan, som i sin tur är del av den världsvida kyrkan. Uppdraget är att sprida evangeliet till jordens yttersta gräns.

I våra församlingar gör vi det på olika sätt. Vi samlar in pengar under december-januari. Vid drar in pengar via secondhandbutiken och ifjol lämnade vi nettot från Afternoon Tea till detta arbete.

Nu har ett nytt ”projekt” sett dagens ljus. Det går under rubriken ”Praktiskt arbete för Kongo”. Tanken är att t ex riva gamla lakan till bandage och packa babypaket.

Första tillfället var i slutet av januari och det blir nya ”arbetsmöten” den 22 februari och den 22 mars. Sedan kommer det att återkomma vissa onsdagar då Secondhandbutiken är öppen.

Välkommen att delta. Kaffe och kaka kommer att finnas. Kan du inte vara med så kanske du kan lämna material.

Hantverkscafét

Verksamhet i Norra Fjälls missionshus börjar med hantverkscafé måndagen den 17 april kl. 18.00.

Second Hand

Butiken beräknas öppna igen onsdagen den 29 mars och då börjar vi med att särskild marknadsföra påsksaker. Sedan räknar vi med öppethållande varje onsdag mellan kl 12-17.

Årsmöten

Församlingarnas årsmöten hålls för Edas del söndagen den 26 februari och för Kölas del lördagen den 18 februari.

Utöver medlemmar inbjuds du som deltar i församlingarnas verksamhet utan att vara formell medlem.

Ekonomi

Församlingarna är som alltid till stor del beroende av det som samlas in till församlingarna genom kollekt, via swish och vid serveringar och andra arrangemang. Det är därför fint om alla som vill stödja församlingarnas verksamhet gör det på det sätt som är möjligt och lämpligt. Ju regelbundnare detta görs desto bättre.

Församlingsblad november 2022-februari 2023

Nåden

Vi går in i ett nytt kyrkoår, där rubriken är ”Ett nådens år”. Varje nytt år möter oss rubriken om ett Nådens år. Nåden finns där oavsett om vi är glada eller sorgsna. Oavsett var vi befinner oss så möts vi av nåden.

Nåden är som ett hälleberg som inte sviktar när vi som människor med olika bekymmer sätter oss där. Där får vi vila och kan lita på att nåden räcker för oss alla.

Denna outgrundliga nåd som vi aldrig i sin helhet kommer att förstå är något att vila oss i oavsett om det är advent, jul eller ett nytt år. Hans nåd är varje morgon ny som det uttrycks i Klagovisorna.

Färdplan

Equmeniakyrkans kyrkoledare har formulerat ett kyrkoledarbrev. Detta är skrivet med en önskan att stimulera till samtal om Equmeniakyrkans framtid, för att stärka hoppet och kalla till förnyat engagemang. Brevet är skrivet i en vilja att blåsa där det glöder och uppmuntra till mod, kreativitet och andligt liv.

När vi som enskilda, församlingar och kyrka ser och bejakar det liv som växer, då är förnyelse möjlig. Som kyrka är vår kallelse att leva i kontinuitet med tidigare generationer och att verka för förnyelse. Det behövs urskiljning och mod för att bedöma vad som ska förvaltas och utvecklas och vad som har tjänat ut.

Detta brev vill bidra till lust att gräva djupare där vi står för att upptäcka de skatter som finns där. Det frikyrkliga arvet kännetecknas av väckelse och rörelse, av en organisation som växer organiskt genom tillit och genom att människor i alla åldrar och sammanhang ges förtroende att leda och utveckla.

Vi vet samtidigt att framtiden inte blir en upprepning av den historia vi känner. Det är en insikt som väcker nyfikenhet och ger oss tillförsikt om att Guds Ande leder kyrkan i varje tid.

Ovanstående är klippt ur den skrift som benämns Färdplan. Detta lilla blåa häfte finns i våra kyrkor och den som önskar får ta ett exemplar och läsa.

Vi kommer i början av nästa år att bjuda in till några träffar för samtal om församlingarnas situation och vad vi ser som viktigt för fram-tiden. Färdplanen kommer då att användas som stöd i vårt samtal.

Internationellt arbete

Årets särskilda insamling till internationellt arbete har rubriken Se jag vill bära ditt budskap. Att känna hopp inför framtiden bör vara en rättighet. Därför sänder Equmeniakyrkan ut missionärer och volontärer i världen.

När fattigdom, krig eller katastrofer gör världen kaotisk blir kyrkan, klassrummet eller utflykten en skyddad plats där mötet med varandra och med Jesus Kristus förvandlar. Dessa mötesplatser kan vara grunden för en väg ut ur fattigdom och skapa möjlighet att förändra och själv få styra över sitt eget liv.

Därför är årets internationella insamling så viktig. Tillsammans med våra missionärer och samarbetskyrkor i flera länder skapar vi sådana mötesplatser. Tillsammans kan vi sprida hopp i världen och bära Guds budskap vidare.

Våra församlingar gör särskilda insamlingar vid gudstjänsterna den 11 respektive den 18 december.

Ett sätt att regelbundet stödja det internationella arbetet inom Equmeniakyrkan är t ex riva gamla lakan till bandage och packa babypaket. Det skulle vi också kunna göra! Equmeniakyrkan centralt har ett välorganiserat sätt att samla ihop och distribuera materialet se https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/internationellt/engagera-dig-internationellt/sjukvardsmateriel
Den som vill och kan inbjuds till första träff onsdagen den 25 januari kl. 14.00 i Missionskyrkan i Charlottenberg. Preliminärt en träff per månad. - Välkommen med!

Afternoon Tea

Under hösten prövades en för våra församlingar ny ”aktivitet”, Afternoon Tea. Cirka 45 personer deltog och flera uttryckte tacksamhet för initiativet. Överskottet på strax under 4500 kronor kommer att gå till Equmeniakyrkans internationella arbete.

Second Hand

Butiken har nu avslutat sin femte säsong. Besökarantalet har sjunkit något. Alltifrån fem till tjugo besökare per öppethållande har det varit. Intäkterna kommer att ligga på nivån 20 000 kronor, vilket är en behållning som går till Equmeniakyrkan internationella arbete.

Elva-kaffe

Elva-kaffet kommer att fortsätta under våren. Programinslagen är inte klara. De kommer i ett särskilt programblad och uppgifterna kommer att finnas på hemsidan. Första Elva-kaffet blir den 8 februari.

Världens barn

Gemensamt med Röda korset och Svenska kyrkan lyckades vi samla in drygt 76 000 kronor, vilket är cirka 10 000 kronor mer än förra året. Vi är därmed även i år länets näst bästa kommun sett till insamlat per invånare.

Årsmöten

Församlingarnas årsmöten hålls för Edas del söndagen den 26 februari och för Kölas del lördagen den 18 februari.

Utöver alla medlemmar inbjuds du som deltar i församlingarnas verksamhet utan att vara formell medlem.

Församlingsblad augusti-november 2022

Programblad för hösten

Du håller Eda och Köla missionsförsamlingars programblad i handen. Vår önskan och vår bön är att våra samlingar av olika slag ska presentera evangeliet i vår tid.

Gudstjänster och samlingar är öppna och välkomnar alla. Vi vill vara en inkluderande kyrka, där alla ska kunna känna sig välkomna.

Kyrkokonferens

Årets kyrkokonferens har hållits i Vårgårda, 12-14 augusti. Några frågor klarades av digitalt men det mesta genomfördes på plats i Vårgårda. Det handlade bland annat om verksamhetsplan, färdplan, budget och stadgejusteringar.

Utöver förhandlingar hade ombud och andra som besökte konferensen möjlighet att delta i seminarier och gudstjänster. Vid lördagskvällens gudstjänst stod mission och internationellt arbete i centrum.

Vid söndagens avslutande gudstjänst ordinerades 16 pastorer och 3 diakoner, vilket var en imponerade syn och fin upplevelse.

Efter beslut på förra kyrkokonferensen redovisades en handlingsplan när det gäller klimatfrågan. Förhoppningen och utmaningen för oss som lokala församlingar är att ta del av planen och se vad vi har möjlighet att bidra med.

Förhoppningsvis kommer vi kunna lägga in ett tillfälle under hösten där lite mer av det innehållsmässiga kan redovisas.

Heliga vanor

I den färdplan som våra kyrkoledare överlämnade till konferensen finns en punkt som har rubriken ”Heliga vanor”. Det handlar om vikten av att finna en god ordning för bön, bibel och annat som hör till basen i vår andliga vardag. Vi har rutiner för tandborstning, frukost m.m. och det är också en god sak är ha rutiner för vårt andliga liv.

Bibeln, läsning och samtal, är en del av det som benämns ”heliga vanor”. Utöver enskild bibelläsning och bibelläsning i gudstjänsten så har vi möjlighet varannan torsdag att samtala om bibelordet. Samtal och möjlighet att reflektera över bibelordet tillsammans är en god sak och ger möjlighet till fördjupning av den kristna tron.

Second Hand

En verksamhet som vi haft igång i fyra år i oktober. I år lite färre besökare än tidigare, men i skrivande stund har vi fått in drygt 10 000 kronor hittills i år.

Sprid gärna information om butiken.

Elva-kaffe

Kommer att bli en gång per månad. Alla inslag är inte klara utan kommer i ett separat program. Start 7 september.

Världens barn

Precis som de senaste åren kommer vi som församlingar medverka under årets kampanjvecka för Världens barn, 3-8 oktober. Vi räknar med bössinsamling vid bland annat Coop och en del annat. I insamlingen medverkar förutom våra församlingar också Svenska kyrkan och Röda korset.

Ekumenik

Vi har några ekumeniska gudstjänster under sommaren och runt advent-jul och nyår. Löpande under året har vi en ekumenisk bönekväll. De ekumeniska samlingarna innebär att vi gemensamt manifesterar Guds kyrka och församling i våra bygder.

Församlingsblad maj - augusti 2022

Vad vill församlingarna
Vid ett styrelsemöte i april fördes ett samtal om församlingarnas uppdrag och om vi på ett bra sätt fullgör det. Uppdraget anges i verksamhetsplanen och formuleras så här.
 • Evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor
 • Diakoni, att möta alla med kärlekens handlingar,
 • Gemenskap, att resa tecken på helhet i en splittrad värld, med glädje över livet och i förväntan och hopp på Guds framtid.

Mot denna bakgrund vill församlingen

 • Visa vägen till tro på Jesus Kristus och inbjuda till livsgemenskap med honom i församlingen och dela kyrkans uppgift att föra evangelium till alla
 • Leva i vardagen, i arbetsliv och samhälle, hävda allas lika värde, värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet i samhället, bidra till god användning av världens resurser och god förvaltning av Skapelsen
 • Gestalta en gemenskap, öppen för alla, samt vara försoningens redskap i omgivningen och i hela Guds värld.

Den som har tankar, reflektioner, förslag eller liknande är välkommen att dela detta med någon i styrelserna.

Påskens budskap

När detta skrivs har det gått några veckor efter påsk. Påsken som är kristendomens mest centrala och viktiga högtid. Alla ägg och harar till trots, så är grundbudskapet Jesu död och uppståndelse, där uppståndelsen på något sätt är det riktigt stora. Det är uppståndelsen som symboliserar hoppet.

I en krönika i Sändaren skriver Christina Lundgren om maskrosen som en blomma som symboliserar hoppet. Den som försökt utrota maskrosen har oftast fått uppleva att detta är nästa omöjligt. Så på sitt sätt kan vi säga att maskrosen är ett tecken på det hopp som uppståndelsen pekar på.

Så tänk på det när du ser en maskros och suckar över att den breder ut sig. Se på denna gula lysande blomma som en hoppets blomma som påminner om uppståndelsen.

Kyrkokonferens
Årets kyrkokonferens kommer att hållas i Vårgårda. Det blir en s.k. hybridkonferens, där en del av förhandlingarna sker digitalt och en del genom närvaro på plats.

För Eda missionsförsamling kommer Kjell och Vivianne Handfast vara ombud. Köla missionsförsamling har inte utsett några ombud.

Arbete i Östeuropa
Under flera år har vi vid Elva-kaffesamlingarna samlat in pengar till Equmeniakyrkans stöd till arbetet bland romska barn och familjer i Östeuropa (främst Rumänien, Bulgarien och Moldavien).

Vi har fått en hälsning från Cecilie Larsen, som är ansvarig för arbetet i denna del av Europa/Asien. Behov av stöd kvarstår och pengar kommer fortsättningsvis att förmedlas dit. Nu har medarbetarna på plats också blivit involverade i stöd till flyktingar från Ukraina.

Second Hand
Butiken har varit öppen sedan den 6 april. Planen är att hålla öppet varje onsdag mellan 12–17.
Behållningen av det som säljs går även fortsättningsvis till Equmeniakyrkans internationella arbete.
Gör gärna reklam för butiken och ta med vänner eller besökare dit. Om du vill ha så finns det reklamlappar i kyrkan. Har du besök från annat håll och vill gå dit på annan tid, så ring någon av de ansvariga (se kontaktuppgifter på sista sidan)

Glöm inte heller av att serveringen är öppen samma tid, så även om du inte är köpsugen är du välkommen att ta en kopp kaffe med dopp.

Hantverkscafé

Hantverkscaféverksamheten har gjort vinteruppehåll och startar åter den 25 april och fortsätter måndagskvällar fram emot sommaren.

Sång och musik

Precis som de senaste åren inbjuder vi till sång och musikstunder utanför Missionskyrkan i Charlottenberg. Det blir vid fyra onsdagar och det är fina tillfällen att få lyssna på god sång och musik, få möjlighet till gemenskap och njuta av en kopp kaffe med dopp.

Medlemskap
Under året har Eva Olofsson och Anne-Marie Skoglund hälsats välkomna i Eda Missionsförsamling. Hanna och Andreas Blomgren och Siv och Lennart Åslund har hälsats välkomna i Köla Missionsförsamling.

Ett medlemskap kräver inte någon särskild prestation eller att man besitter någon särskild kunskap i kristen tro eller har någon särskild andlighet. En tro och önskan om tillhörighet är grunden. Församlingarna gläds åt och välkomnar de som nu blivit medlemmar och välkomnar nya.

Att förstå
Vårens samtal i Alphagrupp och vid bibelsamtal har på ett särskilt sätt gett anledning att ställa ett antal frågor. Man kan då konstatera att det finns mycket som är svårt att förstå. Gud är stor och outgrundlig och som människa har vi inga förutsättningar att förstå allt.

Då får vi falla tillbaka på trosbekännelsen, där finns de bärande delarna. Tron på Fadern, som skapare, på Sonen som frälsare och den Heliga Anden som stödjare och vägledare. Här finns också tron på uppståndelsen och det eviga livet.

Församlingsblad februari-maj 2022

Alpha-kurs(grundkurs i kristen tro)
Köla missionsförsamling har beslutat sig för att bjuda in till en Alphakurs. Starten blev framskjuten, med ny start 14 februari för introduktionskväll.
Kursen pågår under cirka tolv veckor, med en kväll per vecka och en helg/dag.
Kvällen börjar med att äta en enkel måltid tillsammans. Sedan kommer ett föredrag som tar upp kvällens ämne
Den viktigaste delen av varje Alphakväll är möjligheten att dela tankar och funderingar kring dagens ämne, och att enkelt kunna samtala om det i en mindre grupp.
Det finns inget krav på att man ska säga något och det finns inget man inte får säga, alla frågor och funderingar är tillåtna.
Måndagen den 21 februari är första kurskvällen och sedan varje måndagskväll fram till den 9 maj. Undantag den 4 april och 18 april.
Pandemin
Pandemin som på olika sätt plågat oss under två år verkar ha förändrat skepnad. Den kommer inom kort inte längre anses som en samhällsfarlig sjukdom. Det innebär inte att viruset är utrotat, men vi kommer att få lära oss att leva med det lite som en mer vanlig förkylning.
För församlingarnas verksamhet beräknas den fortsätta med gudstjänster och samlingar enligt programmet.
Förhoppningsvis ska alla kunna känna sig trygg vid besök i våra kyrkor och missionshus.
Elva-kaffe
Vi fortsätter att inbjuda till Elva-kaffe den första onsdagen i månaden, mars-juni.
Second Hand
Butiken har varit stängd under vintern, men kommer att öppna onsdagen den 6 april. Planen är att sedan hålla öppet varje onsdag mellan 12–17.
Behållningen av det som säljs går även fortsättningsvis till Equmeniakyrkans internationella arbete.
Glöm inte heller av att serveringen är öppen samma tid, så även om du inte är köpsugen är du välkommen att ta en kopp kaffe med dopp.
Hantverkscafé
Hantverkscaféverksamheten har gjort vinteruppehåll och startar åter den 25 april och fortsätter måndagskvällar fram emot sommaren.
Färdplan
Equmeniakyrkans kyrkoledare har arbetat fram ett material som kallas Färdplan. Detta är ett dokument som är tänkt att vara en del av vår kyrkas arbete framåt. Hur ska vi som kyrka möta vår tids utmaningar och behov.
Tanken är att samtalet om vår kyrkas roll nu och framåt ska föras i lokalförsamlingarna. För våra församlingar är det då angeläget att samtala om och reflektera över vad som är viktigt. Ett sätt att göra detta är en samtalskväll med utgångspunkt från frågeställningar som sammanställts. Datum för en sådan samling är torsdagen den 24 februari kl. 19.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Årsmöte
Eda Missionsförsamlings årsmöte genomförs söndagen den 27 februari kl. 16.00 och som vanligt är alla välkomna, både medlemmar och de som deltar i församlingens gudstjänster eller andra samlingar.
Kvinnoashram
Köla Missionsförsamling inbjuder i samarbete med Ashramrörelsen till ett kvinnoashram den 26 februari mellan kl. 9.30-16.30. Ashramet är förlagt till Missionskyrkan i Adolfsfors. Medverkar gör Lilian Gustafsson och anmälan görs till Annika Fisk, ring 073 097 2966. Kostnaden är 180 kronor och inkluderar mat.

Församlingsblad december 2021-februari 2022

Alpha-kurs

Köla har beslutat sig för att bjuda in till en Alphakurs med start i januari 2022. Enkelt uttryckt så kan man kalla kursen för grundkurs i kristen tro. Kursen pågår under cirka tolv veckor, men en kväll per vecka och en helg(lunch-lunch).

Kvällen börjar med att äta en enkel måltid tillsammans. Sedan kommer ett föredrag som tar upp kvällens ämne

Några exempel

 • Vem är Jesus?
 • Varför skall jag be, och hur?
 • Vem är den helige Ande?
 • Hur kan jag stå emot det onda?
 • Vad skall vi ha kyrkan till?

Den viktigaste delen av varje Alphakurs är möjligheten att dela tankar och funderingar kring dagens ämne, och att enkelt kunna samtala om det i en mindre grupp.

Det finns inget krav på att man ska säga något och det finns inget man inte får säga, alla frågor och funderingar är tillåtna.

Innan kursen börjar inbjuds till en introduktionskväll måndagen den 17 januari kl. 19.00. Därefter bestämmer man sig för att vara med. Kursen börja sedan den 24 januari. Kursen hålls i Missionskyrkan Adolfsfors.

Anmälan kan göras vid gudstjänst eller skickas till

Alphakurs
Iris Bodin
Nedre Älgestad Östby 1
673 96 Åmotfors
eller via mail
kolabodins@hotmail.com

Vinter och pandemi

Den bedömning som styrelsen gör är att vi fortsättningsvis kan inbjuda till gudstjänster och samlingar under vintern. I skrivande stund sker en viss ökning av smittan i landet och av allt att döma kommer det att införas vissa restriktioner. Dessa verkar inte direkt påverka våra förutsättningar, men det kommer antagligen att krävas en viss försiktighet. Om ytterligare restriktioner kommer att införas kan vår planering behöva ändras.

Restriktionerna som hittills gällt har främst varit riktade till ovaccinerade, som ska hålla avstånd och undvika träffa äldre och personer i riskzon.

Kyrkokonferensen

Equmeniakyrkans årskonferens genomförs också i år digitalt. Det som skrivs i det följande är inte någon fulländad rapport om allt som beslutades, men bara några frågor i kortform.

Den internationella missionen kommer att koncentreras så att insatserna inte ska bli alltför splittrade. Successivt kommer en del av det områden som idag finns med avvecklade.

Klimatfrågan var aktuell och konferensen beslutade att utlysa ett s.k. klimatnödläge. Det innebär bland annat att samfundet ska ta fram handlingsplan för att kunna vara så klimatsmart som möjlig. Detta är naturligtvis en fråga som vi som församlingar lokal också behöver fundera över.

Helen Friberg valdes till att vara vår regionala kyrkoledare i ytterligare fyra år.

Ekonomi-Eda

Eftersom vi under hösten kunnat inbjuda både till gudstjänster och andra samlingar så verkar ekonomin under 2021 inte ge något underskott. Detta under förutsättning att vi fortsätter att hjälpas åt med bidrag till församlingen.

Världens barn

Till insamlingen för Världens barn bidrog vår församling med 11 500 kronor genom främst bössinsamlingar. Dessutom lämnade vi enligt årsmötesbeslut 4 000 kronor från vår blomsterfond.

Färdplan

Equmeniakyrkans kyrkoledare har arbetat fram vad som kallas Färdplan. Detta är ett dokument som är tänkt att vara en del av vår kyrkas arbete framåt. Hur ska vi som kyrka möta vår tids utmaningar och behov.

Tanken är att samtalet om vår kyrkas roll nu och framåt ska föras i lokalförsamlingarna. För våra församlingar är det då angeläget att samtala om och reflektera över vad som är viktigt. Ett sätt att göra detta är en samtalskväll med utgångspunkt från frågeställningar som sammanställts. Datum för en sådan samling är torsdagen den 27 januari kl. 19.00 i Missionskyrkan Charlottenberg

Årsmöte

Eda Missionsförsamlings årsmöte är planerat till söndagen den 27 februari kl. 16.00 och som vanligt är alla välkomna, både medlemmar och de som deltar i församlingens gudstjänster eller andra samlingar.

Kvinnoashram

Köla Missionsförsamling inbjuder samarbete med Ashramrörelsen till ett kvinnoashram den 26 februari mellan kl. 9.30-16.00. Ashramet är förlagt till Missionskyrkan i Adolfsfors. Medverkar gör Lilian Gustafsson och anmälan görs till Annika Fisk, ring 073 097 2966. Kostnaden är 180 kronor och inkluderar mat.

Församlingsblad augusti-november 2021

Tillbakablick på en period med restriktioner

Under förra sommaren gick smittspridningen ner och vi trodde då att vi skulle kunna inbjuda till gudstjänster under hösten, men med vissa restriktioner. Detta fungerade till i mitten av november då smittspridningen ökade så att de restriktioner som beslutades om fick till följd att vi gjorde paus i vår verksamhet, utöver öppen kyrka en timma på torsdag förmiddag.

Från slutet av februari inbjöd vi till andakter på söndag förmiddag. En andakt med sång och musik via CD och en betraktelse. Besöksantalet var fyra till sju personer samt de medverkande.

Från juni till i början av augusti har vi haft sex söndagsgudstjänster och fyra sångstunder på onsdagar. Alla samlingar har vi kunnat ha utomhus.

Höstplanering i skuggan av pandemin

Den bedömning som styrelsen gör är att vi kan inbjuda till gudstjänster och samlingar under hösten. Det nu gällande regelverket ger utrymma för att samlas inomhus förutsatt att vissa åtgärder vidtas.

Följande är vad styrelsen ser som ska iakttas för att undvika smittspridning:

I huvudsak förefaller de nu aktuella restriktionerna främst bygga på att hålla avstånd och inte träffa nya kontakter i för små utrymmen.

För att medverka till och om möjligt eliminera smittspridning ska möjligheten att hålla avstånd finnas.

Ett sällskap (familj, makar eller andra konstellationer som normalt umgås) kan sitta tillsammans, men avståndet till nästa ”sällskap” ska var en meter.

Vi bör inbjuda till samlingar i våra största lokaler.

Vi bör anordna serveringar så att det inte blir någon kö för att hämta kaffe och bröd. Vid kyrkluncher bör kö ordnas så att avstånd kan hållas.

Även om det sägs relativt lite om handhälsande och liknande i Folkhälsomyndighetens rekommendationer, så bör vi vara återhållsamma med detta. Handsprit tillhandahålls.

Det finns inget som pekar på att smitta sprids genom att flera tar på samma yta.

Verksamhetsinnehåll

Styrelsens beslut om verksamheten för hösten ser ut enligt följande: Gudstjänster varje söndag. Månadsvis normalt en i Adolfsfors och tre i Charlottenberg. Kyrklunch en gång per månad och kyrkkaffe i övrigt. Elvakaffe en gång per månad och julbasar i november. Hantverkscafé i Fjäll, Second Hand öppet till i november och öppen kyrka på torsdag förmiddag, höstfest i Häljeboda i oktober och bibelläsning varannan torsdag från mitten av september.

Ambitionen är att vid varje gudstjänst ha någon eller några som sjunger, men om detta inte är möjligt kommer sång och musik ordnas via CD eller liknande.

Second-hand

Butiken kommer fortsätta att hålla öppet på onsdag mellan 12-17 och ha sina sista öppethållanden för säsongen den 17 och 20 november. Lördagen den 20 november blir det en julbasar, med försäljning av advents och julsaker, hembakat, saft/sylt, julgodis m.m. Det blir också servering.

Kyrkokonferensen

Equmeniakyrkans årskonferens kommer även i år genomföras digital. Eda Missionsförsamling har utsett Anders G och Kjell H som ombud.

Internationell mission

Equmeniakyrkan har gjort en genomlysning av den internationella missionen. Förslaget sammanfattas i korthet:

Koncentration Vi vill lägga ännu större kraft där vi tror att vi har störst uppdrag. Därför vill vi koncentrera arbetet inom Equmeniakyrkans internationella mission utifrån flera olika perspektiv; antal regioner, vart vi sänder missionärer samt

hur många projekt som ska stödjas. Processen sker i dialog med samarbetskyrkorna.

Ökad närvaro och närhet Vi vill fortsätta att utveckla arbetet med utbyte av missionärer men också arbeta fram ett sammanhållet program för volontärer i alla åldrar. Vi vill också arbeta för ökad närhet mellan varje lokal församling inom Equmeniakyrkan och vårt gemensamma internationella arbete.

Engagera fler unga Vi vill prioritera projekt och samarbete med fokus på att öka möjligheterna för unga att engagera sig i internationella mission.

Ekonomi-Eda

Pandemin har påverkat församlingens ekonomi främst genom att vi inte fått så mycket från serveringar. Om du har möjlighet så är det bra om vi kan hjälpas åt att inte få något underskott för 2021.

Världens barn

Insamlingen till Världens barn pågår egentligen hela året, men med en koncentration vecka 39, 27 september-3 oktober. Denna vecka räknar vi med att göra en del extra för att samla in pengar.

Församlingsblad nummer 6 2020/1 2021 - dec-febr

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.