Logga in

Arkiv program som passerat

Februari
Söndagen den 2 kl 18.00 i Missionskyrkan Adolfsfors
Gudstjänst: Lilian Gustafsson, sång
Servering

Onsdagen den 5 kl 11.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
ELVA-kaffe: Medverkande inte klart, kommer i separat program
Kaffeservering

Torsdagen den 6 kl 19.00 - Studiekväll

Söndagen den 9 kl 11.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Gudstjänst: Kjell Handfast, Köla kyrkokör
Söndagsskola och Kyrkkaffe

Torsdagen den 13 kl 19.00 Bibelläsning: – Rut

Onsdagen den 19 kl 16.00 hos Annika Fisk
Årsmöte-Köla: Andakt, förhandlingar, servering

Torsdagen den 20 kl 19.00 - Studiekväll

Lördagen den 22 kl 18.00 i Köla församlingshem
Ekumenisk bön – Kjell Handfast, Birgitta Jeppson

Söndagen den 23 kl. 11.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Gudstjänst: Kjell Handfast, Ing-Marie Jansson, Camilla Olofsson
Söndagsskola
Kyrklunch

Torsdagen den 27 kl 19.00 Bibelläsning: – 1 Samuelsboken

Lördagen den 29 kl. 16.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Gudstjänst med årsmöte-Eda:
Andakt med nattvard
Förhandlingar och servering
Januari 2020
Lördagen den 4 kl. 18.00 i Beteds Missionskyrka
Julfest:
Servering

Söndagen den 12 kl 11.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Ekumenisk gudstjänst: Eda kyrkokör, Stig Löwenspets
Söndagsskola
Kyrkkaffe

Torsdagen den 16 kl 19.00. Bibelläsning: - Josua

Lördagen den 18 kl 18.00 i Köla församlingshem
Ekumenisk bön: Carin Sahlén Axelsson, Anna-Carin Lövgren

Söndagen den 19 kl 18.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Sånggudstjänst: Bengt Larsson
Servering
Torsdagen den 23 kl 19.00 – Studiekväll

Söndagen den 26 kl 11.00 i Charlottenbergs Missionskyrka
Gudstjänst: Ragnar Gustafsson, Ulrika Gustafsson, Sofia Erlandsson, Susanne och Nisse Liljedahl
Söndagsskola
Kyrklunch

Torsdagen den 30 kl 19.00. Bibelläsning - Domarboken

December
Söndagen den 1 december kl 18.00 i Åmotfors kyrka
Ekumenisk adventsgudstjänst: Eda kyrkokör, Han Young Kim, Ragnar Gustafsson

Adventskaffe

Måndagen den 2 december kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus
Hantverkscafé

Servering

Onsdagen den 4 december kl 11.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
ELVA-kaffe: Alla-kan-sjunga-kören och Anna-Carin Lövgren

Kaffeservering

Torsdagen den 5 december kl 19.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Bibeln från pärm till pärm - ikväll 5 Moseboken i fokus
Servering

Lördagen den 7 december kl 17.00 i Missionskyrkan Adolfsfors
Julkonsert med LP grow
Servering

Insamling till LP grows verksamhet

Söndagen den 8 december kl 11.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Adventsgudstjänst: Ragnar Gustafsson, Ulrika Gustafsson, Sofia Erlandsson, Susanne och Nisse Liljedahl
Söndagsskola

Julbord

Måndagen den 9 december kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus
Hantverkscafé

Servering

Torsdagen den 12 december kl 19.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Studiekväll med utgångspunkt från Apostlagärningarna

Servering

Lördagen den 14 december kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus
Sånggudstjänst: Ing-Marie Jansson, Camilla Olofsson m.fl

Servering

Söndagen den 22 december kl 11.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Missionsgudstjänst: Lilian Gustafsson, Kjell Handfast, sång

Kyrkkaffe

Söndagen den 29 december kl 18.00 i Adolfsfors Missionskyrka
Sånggudstjänst : Miriam Svensson, Lina Fisk-Eide m.fl

Gröt och skinksmörgås

Nyårsafton den 31 december kl 17.00 i Lamperudsgården
Ekumenisk Nyårsbön: Günther Hölscher, Anna-Carin Lövgren m.fl
November
Söndagen den 3 november kl 11.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Minnesgudstjänst: Ragnar Gustafsson, Bengt Nilsson och Linda Åström
Nattvard
Söndagsskola

Kyrkkaffe

Måndagen den 4 november kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus
Hantverkscafé

Servering

Onsdagen den 6 november kl 11.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
ELVA-kaffe: Jonny och Ann-Britt Nävehed spelar och sjunger

Kaffeservering

Torsdagen den 7 november kl 19.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Bibeln från pärm till pärm - ikväll 3 Moseboken i fokus
Servering

Söndagen den 10 november 11.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Gudstjänst: Kjell Handfast, Ing-Marie Jansson och Camilla Olofsson
Söndagsskola

Kyrklunch

Måndagen den 11 november kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus
Hantverkscafé

Servering

Torsdagen den 14 november kl 19.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Studiekväll med utgångspunkt från Apostlagärningarna

Servering

Lördagen den 16 november kl 18.00 i Köla församlingshem

Ekumenisk bön – Günther Hölscher, Han Young Kim

Söndagen den 17 november kl 18.00 i Missionskyrkan Beted.
Gudstjänst: Bo Jansson m.fl

Servering

Måndagen den 18 november kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus
Hantverkscafé

Servering

Torsdagen den 21 november kl 19.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Bibeln från pärm till pärm - ikväll 4 Moseboken i fokus
Servering

Lördagen den 23 nov. kl 10.00-15.00 i Missionskyrkan Charlottenberg

Julbasar Second Handbutikens säsongsavslutning, servering

Söndagen den 24 november kl 11.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Gudstjänst: Lilian Gustafsson, Karin Jansson med sånggruppen Gemenskap
Söndagsskola

Kyrkkaffe

Måndagen den 25 november kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus
Hantverkscafé

Servering

Torsdagen den 28 november kl 19.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Studiekväll med utgångspunkt från Apostlagärningarna

Servering

Lördagen den 30 november kl 18.00 i Norra Fjälls Missiosnhus
Höstfest: Häljeboda gosskör, Ing-Marie Jansson, Lilian Gustafsson

Åror, lotterier, andakt och servering

Oktober
Onsdagen den 2 oktober kl 11.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
ELVA-kaffe: Vivianne Handfast berättar om en psalmförfattare
Kaffeservering

Torsdagen den 3 oktober kl 19.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Studiekväll med utgångspunkt från Apostlagärningarna
Servering

Söndagen den 6 oktober kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus
Gudstjänst: Kjell Handfast, Anna-Carin Lövgren och Jan Christiansson.
Servering

Måndagen den 7 oktober kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus
Hantverkscafé
Servering

Torsdagen den 10 oktober kl 19.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Bibeln från pärm till pärm - ikväll 1 moseboken i fokus
Servering
Fredagen den 11 oktober kl 19.00 i Häljeboda Missionshus
Höstfest: Åror, paketaktion, andakt och servering.
Medverkande: Häljeboda gosskör, Ragnar Gustafsson, Inga-Maj Johansson

Söndagen den 13 oktober kl. 11.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Gudstjänst: Cecilie Larsen från Equmeniakyrkan, sång
Söndagsskola
Kyrklunch

Måndagen den 14 oktober kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus
Hantverkscafé
Servering

Torsdagen den 17 oktober kl 19.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Studiekväll med utgångspunkt från Apostlagärningarna
Servering
Lördagen den 19 oktober. kl 18.00 i Köla församlingshem
Ekumenisk bön – Kjell Handfast, Han Young Kim

Söndagen den 20 oktober kl. 18.00 i Norra Fjälls Missionshus
Gudstjänst: Kjell Handfast, Ing-Marie Jansson och Camilla Olofsson
Servering

Måndagen den 21 oktober kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus
Hantverkscafé
Servering

Torsdagen den 24 oktober kl 19.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Bibeln från pärm till pärm - ikväll 2 Moseboken i fokus
Servering
Lördagen den 26 oktober kl 18.00 i Adolfsfors Missionskyrka
Bilder och berättelser från Laos med Lars och Karin Jansson
Servering

Måndagen den 28 oktober kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus
Hantverkscafé
Servering

Torsdagen den 31 oktober kl 19.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Studiekväll med utgångspunkt från Apostlagärningarna

Servering

September
Söndagen den 1 sept. kl 11.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Gudstjänst: Kjell Handfast, Ing-Marie Jansson, Camilla Olofsson
Söndagsskola
Kyrkkaffe

Måndagen den 2 sept. kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus
Hantverkscafé - Servering

Onsdagen den 4 sept. kl 11.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
ELVA-kaffe: Karin Jansson sjunger och spelar under rubriekn "Minns du sången"

Kaffeservering

Söndagen den 8 sept. kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus
Ekumensik gudstjänst: Gûnther Hölscher, Han Young, Kjell Handfast
Servering

Måndagen den 9 sept. kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus
Hantverkscafé

Servering.

Söndagen den 15 sept. kl 16.00 Bön vid gränsen i Holmedals kyrka, medverkan bland andra Ingemar Helmner, Matilda Röjdemo
Söndagen den 15 sept. kl 18.00 i Häljeboda Missionshus
Sånggudstjänst: Austmarka Bygdekor, Ragnar Gustafsson
Servering.

Måndagen den 16 sept. kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus
Hantverkscafé
Servering

Torsdagen den 19 sept. kl 19.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Studiekväll med utgångspunkt från Apostlagärningarna
Servering

Lördagen den 21 sept. kl 18.00 i Köla församlingshem
Ekumenisk bön -Bo Jansson, HanYuong Kim

Söndagen den 22 sept. kl 11.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Gudstjänst: Göran Isaksson
Söndagsskola
Kyrklunch

Måndagen den 23 sept. kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus
Hantverkscafé
Servering
Söndagen den 29 sept. kl 11.00 i Adolfsfors Missionskyrka
Gudstjänst: Gunnar Nilsson, sånggrupp, Iris Bodin
Kyrkkaffe med klengås

Måndagen den 30 sept kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus
Hantverkscafé
Servering

Augusti

Söndagen den 4 aug. kl 11.00 i Norra Fjälls Missionshus

Gudstjänst: Kjell Handfast, Ing-Marie Jansson, Camilla Olofsson

Kyrkkaffe

Söndagen den 11 aug. kl 15.00 Hembygdsgården

Ekumenisk gudstjänst: Kjell Handfast, Lilja Gustafsson, Anna-Carin Lövgren och Alla-kan sjunga-kören

Servering

Måndagen den 12 aug. kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus

Hantverkscafé - Servering

Söndagen den 18 aug. kl 11.00 i Missionskyrkan Charlottenberg

Gudstjänst: Ragnar Gustafsson, Ulrika Gustafsson m.fl

Söndagsskola

Kyrklunch

Församlingsmöte efter kyrklunch-öppet för alla intresserade

Måndagen den 20 aug. kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus

Hantverkscafé - Servering

Lördagen den 24 aug. kl 18.00 i Köla församlingshem

Ekumenisk bön – Carin Sahlén-Axelsson

Söndagen den 25 aug. kl 18.00 i Häljeboda Missionshus

Sånggudstjänst: Karin Jansson, Ragnar Gustafsson

Servering

Måndagen den 27 aug. kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus

Hantverkscafé - Servering

Juli

Söndagen den 7 juli kl 11.00 i Norra Fjälls Missionshus

Gudstjänst: Lilian Gustafsson, Ing-Marie Jansson och Camilla Olofsson.

Kyrkkaffe

Lördagen den 20 juli kl 18.00 i Kölaladan

”Läsarmöte”, som avslutning av återvändardag.

Medverkan av Lennart Bryntesson, Ulrika Gustafsson, Sofia Erlandsson, Susanne och Nisse Liljedahl samt Ragnar Gustafsson

Söndagen den 21 juli kl. 15.00 på Tronbacken Häljeboda

Friluftsgudstjänst: Ragnar Gustafsson, Ulrika Gustafsson, Sofia Erlandsson, Susanne och Nisse Liljedahl

Kaffeservering

Söndagen den 28 juli kl. 18.00 Hänvisning till Grillkväll i Equmeniakyrkan Tvärud

Juni

Söndagen den 2 kl. 11.00: Gudstjänst i Missionskyrkan Adolfsfors. Medverkande: Bo Jansson, Köla kyrkokör, kyrkkaffe

Onsdagen den 5 kl. 11.00: ELVA-kaffe i Missionskyrkan Charlottenberg. Alla-kan-sjungakören och Anna-Carin Lövgren

Söndagen den 9 kl. 18.00: Minns du sången i Häljeboda Missionshus. Medverkande: Ulrika Gustafsson m.fl, servering

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.