Logga in

Eda Missionsförsamling

Välkommen till Eda Missionsförsamlings hemsida (även Köla mfg verksamhet-se flik i menyn ovan)

Styrelsens resonemang och beslut inför höstens verksamhet kan läsas under rubriken Coronapandemins konsekvenser i vänsterspalten längst ner.

Om inga förändringar sker i rekommendationer och smittspridning kommer församlingarna att inbjuda till gudstjänster och andra samlingar som vi gjort under hösten.

Eda Missionsförsamling är en del av Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan som bildades 2011-2012 av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.

Församlingen har drygt 30 medlemmar, men en verksamhet som når minst det dubbla antalet personer. Församlingen är en av tre missionsförsamlingar i Eda kommun. Församlingen har tre fastigheter, som också används som gudstjänstlokaler. Missionskyrkan i Charlottenberg, och Missionshusen i Norra Fjäll och Häljeboda.

Församlingen har ett nära samarbete med Köla Missionsförsamling, där bland annat vårt gudstjänstprogram är gemensamt.

Församlingens verksamhet består bland annat av gudstjänster, samtalskvällar, "dagledigträffar"(Elva-kaffe).-

--------------------------

Församlingarnas gudstjänster och samlingar under vecka 44

Måndagen den 26 oktober kl 18.00

Hantverkscafé i Norra Fjälls Missionshus

Måndagen den 26 oktober kl 18.00

Bön i Adolfsfors Missionskyrka

Onsdagen den 28 oktober kl 12-17
Secondhandbutiken vid Missionskyrkan i Charlottenberg
Kaffeservering

Vi följer rekommendationerna, ett sällskap i taget i butiken, kassa m.m. i kyrkan

Torsdagen den 29 oktober kl 11.00-12.00

Kyrkan öppen för bön och ljuständning Missionskyrkan Charlottenberg

Söndagen den 1 november kl 11.00
Gudstjänst i Missionskyrkan Charlottenberg
Medverkande: Ragnar Gustafsson, Ulrika Gustafsson, Sofia Erlandsson och Lilian Gustafsson
Nattvard

Kyrkkaffe

Uppdaterad den 25 oktober 2020

Web-ansvarig: Kjell Handfast

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.