Logga in

Eda Missionsförsamling

Välkommen till Eda Missionsförsamlings hemsida (även Köla mfg verksamhet-se flik i menyn ovan)

Eda Missionsförsamling är en del av Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan som bildades 2011-2012 av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.

Församlingen har drygt 30 medlemmar, men en verksamhet som når minst det dubbla antalet personer. Församlingen är en av tre missionsförsamlingar i Eda kommun. Församlingen har tre fastigheter, som också används som gudstjänstlokaler. Missionskyrkan i Charlottenberg, och Missionshusen i Norra Fjäll och Häljeboda.

Församlingen har ett nära samarbete med Köla Missionsförsamling, där bland annat vårt gudstjänstprogram är gemensamt.

Församlingens verksamhet består bland annat av gudstjänster, samtalskvällar, "dagledigträffar"(Elva-kaffe).

Program för septmeber-november finns nu inlagt under "Program" samt i programblad i kyrkan. Dessutom finns textdelen i programbladet inlagt under "Informations- och församlingsblad"

-------------------------

Församlingarnas gudstjänster och samlingar under vecka 39, 2022

Måndagen den 26 september kl 18.00 i Missionskyrkan Adolfsfors

Bönesamling

Måndagen den 26 september kl 18.00-21.00 i Norra Fjälls Missionshus

Hantverkscafé

Onsdagen den 28 september kl 12.00-17.00 i Missionskyrkan Charlottenberg

SecondHand butiken öppen med kaffeservering

Torsdagen den 29 september kl 11.00 i Missionskyrkan Charlottenberg

Kyrkan öppen för bön, ljuständning, samtal

Söndagen den 2 oktber kl 18.00 i Beted Järnskog
Gudstjänst: Göran Isaksson

Uppdaterad den 25 september 2022

Web-ansvarig: Kjell Handfast

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.