Logga in

Eda Missionsförsamling

Välkommen till Eda Missionsförsamlings hemsida (även Köla mfg verksamhet-se flik i menyn ovan)

Denna söndag är rubriken över bibeltexterna - Jesus skapar tro. Det påminner oss om att det Jesus Kristus som skapar tron. Det är ingen egen prestation för oss som människor, utan en gåva som vi får ta emot. Något som Psalm 36 ger uttryck för - se veckans bibelord.

Lite om coronarestriktioner nedan

Eda Missionsförsamling är en del av Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan som bildades 2011-2012 av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.

Församlingen har drygt 30 medlemmar, men en verksamhet som når minst det dubbla antalet personer. Församlingen är en av tre missionsförsamlingar i Eda kommun. Församlingen har tre fastigheter, som också används som gudstjänstlokaler. Missionskyrkan i Charlottenberg, och Missionshusen i Norra Fjäll och Häljeboda.

Församlingen har ett nära samarbete med Köla Missionsförsamling, där bland annat vårt gudstjänstprogram är gemensamt.

Församlingens verksamhet består bland annat av gudstjänster, samtalskvällar, "dagledigträffar"(Elva-kaffe).-

--------------------------

Församlingarnas gudstjänster och samlingar under vecka 4 2021

Som framgår ovan pauserar vi huvuddelen av verksamheten

Torsdagen den 28 janauri kl 11.00-12.00
Öppen kyrkan: ljuständning, bön, samtal.

------------------------------------

CORONAKONSEKVENSER

ÅTER PAUS från 15 november

Undantag: Missionskyrkan i Charlotteberg kyrkan kommer att vara öppen bör bön, ljuständning och samtal torsdagar mellan kl 11-12.

Folkhälsomyndigheten har den 12 november beslutat att införa striktare restriktioner med anledning av den ökande smittspridningen i länet.

De allmänna råden innehåller bland annat en avrådan från att arrangera sammankomster för socialt umgänge. Vidare står det att verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden.

De allmänna råden är i stor utsträckning riktade till varje individ, där man bland annat avråds från att i onödan vistas i inomhusmiljöer och delta i olika former av sammankomster. Man bör också undvika aktiviteter där man inte kan hålla fysiskt avstånd (1-1½ meter)

Sammantaget gör detta att huvuddelen av församlingarnas verksamhet pauseras. Nytt program som nu är klart kommer då att vara på paus åtminstone till och med den 10 december. Om de regionala restriktionerna mildras kan verksamheten komma att återgå till det planerade programmet. Detta kommer att framgå av predikoturer och hemsida.

Utöver ovanstående beslutade regeringen den 20 november om maxantal vid allmän sammankomst till åtta personer.

Uppdaterad den 24 januari 2021

Web-ansvarig: Kjell Handfast

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.