Logga in

Eda Missionsförsamling

Välkommen till Eda Missionsförsamlings hemsida (även Köla mfg verksamhet-se flik i menyn ovan)

Eda Missionsförsamling är en del av Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan som bildades 2011-2012 av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.

Församlingen har drygt 30 medlemmar, men en verksamhet som når minst det dubbla antalet personer. Församlingen är en av tre missionsförsamlingar i Eda kommun. Församlingen har tre fastigheter, som också används som gudstjänstlokaler. Missionskyrkan i Charlottenberg, och Missionshusen i Norra Fjäll och Häljeboda.

Församlingen har ett nära samarbete med Köla Missionsförsamling, där bland annat vårt gudstjänstprogram är gemensamt.

Församlingens verksamhet består bland annat av gudstjänster, samtalskvällar, "dagledigträffar"(Elva-kaffe).

Prel. program för bland annat gudstjänster finns under fliken Program.

--------------------------

Församlingarnas gudstjänster och samlingar under vecka 38 - 2021

Måndagen den 20 september kl 18.00

Hantverkscafé i Norra Fjälls Missionshus

Måndagen den 20 september kl 18.00

Bön i Adolfsfors Missionskyrka

Onsdagen den 22 september

Secondhandbutiken är öppen kl 12.00-17.00, servering

Torsdagen den 23 september kl 11.00-12.00

Öppen kyrka för bön och ljuständning

Torsdagen den 23 september kl 19.00
Bibelläsning i Missionskyrkan Charlottenberg

Esra-boken i fokus

Lördagen den 25 september kl 18.00

Ekumenisk bönesamling i Köla församlingshem

Söndagen den 26 september kl 11.00
Gudstjänst i Missionskyrkan Charlottenberg
Medverkande: Bo Jansson, Ing-Marie Jansson och Camilla Olofsson
Kyrkkaffe
-------------------

Restriktioner

Fortfarande är pandemin inte över så vi behöver ännu en tid vara uppmärksamma på att inte riskera att bidra till spridning av viruset. Det är viktigt att stanna hemma om man har symtom, att hålla ett visst avstånd och att generellt visa hänsyn.

De nu aktuella restriktionerna bygger främst på att hålla avstånd och inte träffa nya kontakter i för små utrymmen. För att medverka till och om möjligt eliminera smittspridning ska möjligheten att hålla avstånd finnas. Ett sällskap (familj, makar eller andra konstellationer som normalt umgås) kan sitta tillsammans, men avståndet till nästa ”sällskap” ska var en meter. Vi bör inbjuda till samlingar i våra största lokaler. Vi bör anordna serveringar så att det inte blir någon kö för att hämta kaffe och bröd. Vid kyrkluncher bör kö ordnas så att avstånd kan hållas. Även om det sägs relativt lite om handhälsande och liknande i Folkhälsomyndighetens rekommendationer, så bör vi vara återhållsamma med detta. Handsprit ska vi fortfarande tillhandahålla. Det finns inget som pekar på att smitta sprids genom att flera tar på samma yta

Uppdaterad den 19 september 2021

Web-ansvarig: Kjell Handfast

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.