Logga in

Eda Missionsförsamling

Välkommen till Eda Missionsförsamlings hemsida (även Köla mfg verksamhet-se flik i menyn ovan)

Eda Missionsförsamling är en del av Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan som bildades 2011-2012 av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.

Församlingen har drygt 30 medlemmar, men en verksamhet som når minst det dubbla antalet personer. Församlingen är en av tre missionsförsamlingar i Eda kommun. Församlingen har tre fastigheter, som också används som gudstjänstlokaler. Missionskyrkan i Charlottenberg, och Missionshusen i Norra Fjäll och Häljeboda.

Församlingen har ett nära samarbete med Köla Missionsförsamling, där bland annat vårt gudstjänstprogram är gemensamt.

Församlingens verksamhet består bland annat av gudstjänster, samtalskvällar, "dagledigträffar"(Elva-kaffe).-

--------------------------

Församlingarnas gudstjänster och samlingar under vecka 30 - 2021

Onsdagen den 28 juni
Secondhandbutiken är öppen kl 12.00-17.00, servering
Torsdagen den 29 juli kl 11.00-12.00
Öppen kyrka för bön och ljuständning
Söndagen den 1 augusti - Ingen gudstjänst
-------------------

Restriktioner

Fortfarande är pandemin inte över så vi behöver ännu en tid vara uppmärksamma på att inte riskera att bidra till spridning av viruset. Det är viktigt att stanna hemma om man har symtom, att hålla ett visst avstånd, att visa hänsyn. Vi hoppas kunna fira gudstjänster och ha andra samlingar utomhus. Om vädret är dåligt flyttar vi in i kyrkan och då är det angeläget att inte skapa trängsel.

Uppdaterad den 25 juli 2021

Web-ansvarig: Kjell Handfast

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.