Logga in

Eda Missionsförsamling

Välkommen till Eda Missionsförsamlings hemsida (även Köla mfg verksamhet-se flik i menyn ovan)

Vi går in i adventstid och förberedelser inför julen, då vi åter får minnas att Gud lät sin son födas och komma till sin mänsklighet. Han kom i enkelhet, precis som han gör när han rider in i Jerusalem på en åsna. Vi får trots allt bekymmersamt stämma upp i ett enkelt Hosianna.

Lite om coronarestriktioner nedan

Eda Missionsförsamling är en del av Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan som bildades 2011-2012 av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.

Församlingen har drygt 30 medlemmar, men en verksamhet som når minst det dubbla antalet personer. Församlingen är en av tre missionsförsamlingar i Eda kommun. Församlingen har tre fastigheter, som också används som gudstjänstlokaler. Missionskyrkan i Charlottenberg, och Missionshusen i Norra Fjäll och Häljeboda.

Församlingen har ett nära samarbete med Köla Missionsförsamling, där bland annat vårt gudstjänstprogram är gemensamt.

Församlingens verksamhet består bland annat av gudstjänster, samtalskvällar, "dagledigträffar"(Elva-kaffe).-

--------------------------

Församlingarnas gudstjänster och samlingar under vecka 49

Som framgår ovan pauserar verksamheten med ett undantag

Torsdagen den 3 december kl 11.00-12.00

Kyrkan öppen för bön och ljuständning Missionskyrkan Charlottenberg

CORONAKONSEKVENSER

ÅTER PAUS från 15 november

Undantag: Missionskyrkan i Charlotteberg kyrkan kommer att vara öppen bör bön, ljuständning och samtal torsdagar mellan kl 11-12.

Folkhälsomyndigheten har den 12 november beslutat att införa striktare restriktioner med anledning av den ökande smittspridningen i länet.

De allmänna råden innehåller bland annat en avrådan från att arrangera sammankomster för socialt umgänge. Vidare står det att verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden.

De allmänna råden är i stor utsträckning riktade till varje individ, där man bland annat avråds från att i onödan vistas i inomhusmiljöer och delta i olika former av sammankomster. Man bör också undvika aktiviteter där man inte kan hålla fysiskt avstånd (1-1½ meter)

Sammantaget gör detta att huvuddelen av församlingarnas verksamhet pauseras. Nytt program som nu är klart kommer då att vara på paus åtminstone till och med den 10 december. Om de regionala restriktionerna mildras kan verksamheten komma att återgå till det planerade programmet. Detta kommer att framgå av predikoturer och hemsida.

Utöver ovanstående beslutade regeringen den 20 november om maxantal vid allmän sammankomst till åtta personer.

Uppdaterad den 29 november 2020

Web-ansvarig: Kjell Handfast

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.