Logga in

Eda Missionsförsamling

Välkommen till Eda Missionsförsamlings hemsida (även Köla mfg verksamhet-se flik i menyn ovan)

Eda Missionsförsamling är en del av Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan som bildades 2011-2012 av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.

Församlingen har drygt 30 medlemmar, men en verksamhet som når minst det dubbla antalet personer. Församlingen är en av tre missionsförsamlingar i Eda kommun. Församlingen har tre fastigheter, som också används som gudstjänstlokaler. Missionskyrkan i Charlottenberg, och Missionshusen i Norra Fjäll och Häljeboda.

Församlingen har ett nära samarbete med Köla Missionsförsamling, där bland annat vårt gudstjänstprogram är gemensamt.

Församlingens verksamhet består bland annat av gudstjänster, samtalskvällar, "dagledigträffar"(Elva-kaffe).

Församlingarnas gudstjänster och samlingar under vecka 16- 2024

Måndagen den 15 april kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus

Hantverkscafé

Onsdagen den 17 april kl 12.00-17.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Second Hand-butiken öppen

Kaffeservering

Torsdagen den 25 april kl 11.00 i Missionskyrkan Charlottenberg

Öppen kyrka, för bön och samtal

Torsdagen den 25 april kl 19.00 i Missionskyrkan Charlottenberg

Bibelsamtal med Jesu Syraks bok kap 1-25 i fokus

Söndagen den 21 april kl 11.00 i Missionskyrkan Adolfsfors
Ekumenisk gudstjänst: Eva Olsson, Köla kyrkokör, Birgitta Nolgård-Jeppsson, Kjell Handfast

Kyrkkaffe

Församlingarnas gudstjänster och samlingar under vecka 17 - 2024

Måndagen den 22 april kl 18.00 i Missionskyrkan Adolfsfors

Bön, bibelläsning, samtal och fika

Måndagen den 22 april kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus

Hantverkscafé

Onsdagen den 24 april kl 12.00-17.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Second Hand-butiken öppen

Kaffeservering

Torsdagen den 25 april kl 11.00 i Missionskyrkan Charlottenberg

Öppen kyrka, för bön och samtal

Söndagen den 28 april kl 18.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Gudstänst: Bengt Larsson
Servering
Uppdaterad den 14 april 2024

Web-ansvarig: Kjell Handfast

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.