Logga in

Eda Missionsförsamling

Välkommen till Eda Missionsförsamlings hemsida

Styrelsen har beslutat att vi ska inbjuda till gudstjänst varannan söndag. Vi ska om möjligt fira gudstjänsterna utomhus. Detta för att trots restriktioner skapa möjlighet att kunna mötas till gudstjänst och få del av ordet och dela gemenskap. Nu på onsdag den 12 aug kommer styrelsen diskutera och ta beslut om vad vi ska inbjuda till under hösten.

Eda Missionsförsamling är en del av Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan som bildades 2011-2012 av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.

Församlingen har drygt 30 medlemmar, men en verksamhet som når minst det dubbla antalet personer. Församlingen är en av tre missionsförsamlingar i Eda kommun. Församlingen har tre fastigheter, som också används som gudstjänstlokaler. Missionskyrkan i Charlottenberg, och Missionshusen i Norra Fjäll och Häljeboda.

Församlingen har ett nära samarbete med Köla Missionsförsamling, där bland annat vårt gudstjänstprogram är gemensamt.

Församlingens verksamhet består bland annat av gudstjänster, samtalskvällar, "dagledigträffar"(Elva-kaffe).-

Församlingens gudstjänster och samlingar under vecka 33

Onsdagen den 12 augusti kl 12-17
Secondhandbutiken vid Missionskyrkan i Charlottenberg
14.30 -Visor till kaffet - Olle Algesten sjunger och spelar
Kaffeservering

Vi följer rekommendationerna, ett sällskap i taget i butiken, kassa m.m. utanför

Nästa gudstjänst
Söndagen den 23 augusti kl 11.00
Friluftsgudstjänst, vid Missionskyrkan i Adolfsfors, (vid dåligt väder innómhus)
Medverkande: Kjell Handfast, Catharina och Roland Algesten
Kaffeservering

Vi följer rekommendationerna om avstånd, att inte handhälsa etc.

Uppdaterad den 9 augusti 2020

Web-ansvarig: Kjell Handfast

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.