Logga in

Eda Missionsförsamling

Välkommen till Eda Missionsförsamlings hemsida (även Köla mfg verksamhet-se flik i menyn ovan)

Den gångna söndagen var rubriken över bibeltexterna - Hjälparen kommer. I evangelietexten berättar Jesus att när han lämnar lärjungarna ska han sända Anden, som ska hjälpa och trösta. Denne Ande är den samme idag och till tröst och hjälp för oss idag.

Vi fortsätter med att hålla Missionskyrkan öppen på söndagar mellan kl 11.00-12.30, med två andaktstillfällen kl 11.00 och 11.45. Innehållsmässigt så kommer vi att ha en andakt, där vi läser en eller flera av söndagens bibeltexter, med en kortare betraktelse. Vi kommer att be och lyssna till musik (via CD). Naturligtvis ska vi se till att hålla avstånd, sitta utspritt i kyrkan och ha tillgång till handsprit. vi ska inte heller vara flera än åtta deltagare(medverkande oräknade).

Onsdagen den 19 maj säsongsstartar Secondhandbutiken. Öppet kl 12-17

Eda Missionsförsamling är en del av Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan som bildades 2011-2012 av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.

Församlingen har drygt 30 medlemmar, men en verksamhet som når minst det dubbla antalet personer. Församlingen är en av tre missionsförsamlingar i Eda kommun. Församlingen har tre fastigheter, som också används som gudstjänstlokaler. Missionskyrkan i Charlottenberg, och Missionshusen i Norra Fjäll och Häljeboda.

Församlingen har ett nära samarbete med Köla Missionsförsamling, där bland annat vårt gudstjänstprogram är gemensamt.

Församlingens verksamhet består bland annat av gudstjänster, samtalskvällar, "dagledigträffar"(Elva-kaffe).-

--------------------------

Församlingarnas gudstjänster och samlingar under vecka 20 - 2021

Måndagen den 17 maj kl 18.00-
Hantverkscafé i Norra fjälls Missionshus
Onsdagen den 19 maj kl 12.00-17.00
Secondhandbutiken är öppen, servering
Torsdagen den 20 maj kl 11.00-12.00
Öppen kyrkan: ljuständning, bön, samtal.
Söndagen den 23 maj kl 11.00-12.30
Öppen kyrkan: Andakter 11.00 och 11.45, med bibelläsning, bön och musik.
....
Måndagen den 24 maj kl 18.00-
Hantverkscafé i Norra fjälls Missionshus

Uppdaterad den 16 maj 2021

Web-ansvarig: Kjell Handfast

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.