Logga in

Eda Missionsförsamling

Välkommen till Eda Missionsförsamlings hemsida

Styrelsen har beslutat att vi ska inbjuda till gudstjänst varannan söndag. Vi ska om möjligt fira gudstjänsterna utomhus, oftast kl 15.00.

Eda Missionsförsamling är en del av Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan som bildades 2011-2012 av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.

Församlingen har drygt 30 medlemmar, men en verksamhet som når minst det dubbla antalet personer. Församlingen är en av tre missionsförsamlingar i Eda kommun. Församlingen har tre fastigheter, som också används som gudstjänstlokaler. Missionskyrkan i Charlottenberg, och Missionshusen i Norra Fjäll och Häljeboda.

Församlingen har ett nära samarbete med Köla Missionsförsamling, där bland annat vårt gudstjänstprogram är gemensamt.

Församlingens verksamhet består bland annat av gudstjänster, samtalskvällar, "dagledigträffar"(Elva-kaffe).-

Församlingens gudstjänster och samlingar under vecka 29

Onsdagen den 15 juli kl 12-17
Secondhandbutiken vid Missionskyrkan i Charlottenberg
Kaffeservering

Vi följer rekommendationerna, ett sällskap i taget i butiken, kassa m.m. utanför

Nästa gudstjänst
Söndagen den 26 juli kl 15.00
Friluftsgudstjänst, vid Missionskyrkan i Charlottenberg
Medverkande: Ragnar Gustafsson, Con Anima
Kaffeservering

Vi följer rekommendationerna om avstånd, att inte handhälsa etc.

Uppdaterad den 12 juli 2020

Web-ansvarig: Kjell Handfast

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.