Logga in

Eda Missionsförsamling

Välkommen till Eda Missionsförsamlings hemsida (även Köla mfg verksamhet-se flik i menyn ovan)

Denna söndag är rubriken över bibeltexterna - Den kämpande tron. Evanglietexten handlar om när Jesus möter en kananeisk kvinna som ber om hjälp och efter uthållig bön fick svar. Hon förväntade sig hjälp och fick det. Något vi bör ta efter.

Lite om coronarestriktioner nedan

Från den 28 februari kommer Missionskyrkan i Charlottenberg vara öppen mellan kl 11.00-12.30, med två andaktstillfällen kl 11.00 och 11.45. Innehållsmässigt så kommer vi att ha en andakt, där vi läser en eller flera av söndagens bibeltexter, med en kortare betraktelse. Vi kommer att be och lyssna till musik (via CD). För att undvika situationer där det blir för många eller att man inte vågar komma för att man är osäker på om det finns plats, så ska det vara möjligt att innan kunna försäkra sig om att det finns utrymme inom åttapersonsregeln. Ring till Vivianne - 073 838 1895 eller Kjell - 073 925 1150 så kan du få klart om och när det finns utrymme för dig. Naturligtvis ska vi se till att hålla avstånd, sitta utspritt i kyrkan och ha tillgång till handsprit.

Eda Missionsförsamling är en del av Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan som bildades 2011-2012 av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.

Församlingen har drygt 30 medlemmar, men en verksamhet som når minst det dubbla antalet personer. Församlingen är en av tre missionsförsamlingar i Eda kommun. Församlingen har tre fastigheter, som också används som gudstjänstlokaler. Missionskyrkan i Charlottenberg, och Missionshusen i Norra Fjäll och Häljeboda.

Församlingen har ett nära samarbete med Köla Missionsförsamling, där bland annat vårt gudstjänstprogram är gemensamt.

Församlingens verksamhet består bland annat av gudstjänster, samtalskvällar, "dagledigträffar"(Elva-kaffe).-

--------------------------

Församlingarnas gudstjänster och samlingar under vecka 9 - 2021

Torsdagen den 4 mars kl 11.00-12.00
Öppen kyrkan: ljuständning, bön, samtal.
Söndagen den 7 mars kl 11.00-12.30
Öppen kyrkan: Andakter 11.00 och 11.45, med bibelläsning, bön och musik.
Praktiskt se ovan

------------------------------------

CORONAKONSEKVENSER

ÅTER PAUS från 15 november

Undantag: Missionskyrkan i Charlotteberg kyrkan kommer att vara öppen bör bön, ljuständning och samtal torsdagar mellan kl 11-12.

Folkhälsomyndigheten har den 12 november beslutat att införa striktare restriktioner med anledning av den ökande smittspridningen i länet.

De allmänna råden innehåller bland annat en avrådan från att arrangera sammankomster för socialt umgänge. Vidare står det att verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden.

De allmänna råden är i stor utsträckning riktade till varje individ, där man bland annat avråds från att i onödan vistas i inomhusmiljöer och delta i olika former av sammankomster. Man bör också undvika aktiviteter där man inte kan hålla fysiskt avstånd (1-1½ meter)

Sammantaget gör detta att huvuddelen av församlingarnas verksamhet pauseras. Nytt program som nu är klart kommer då att vara på paus åtminstone till och med den 10 december. Om de regionala restriktionerna mildras kan verksamheten komma att återgå till det planerade programmet. Detta kommer att framgå av predikoturer och hemsida.

Utöver ovanstående beslutade regeringen den 20 november om maxantal vid allmän sammankomst till åtta personer.

Uppdaterad den 28 februari 2021

Web-ansvarig: Kjell Handfast

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.