Logga in

Eda Missionsförsamling

Välkommen till Eda Missionsförsamlings hemsida (även Köla mfg verksamhet-se flik i menyn ovan)

Eda Missionsförsamling är en del av Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan som bildades 2011-2012 av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.

Församlingen har drygt 30 medlemmar, men en verksamhet som når minst det dubbla antalet personer. Församlingen är en av tre missionsförsamlingar i Eda kommun. Församlingen har tre fastigheter, som också används som gudstjänstlokaler. Missionskyrkan i Charlottenberg, och Missionshusen i Norra Fjäll och Häljeboda.

Församlingen har ett nära samarbete med Köla Missionsförsamling, där bland annat vårt gudstjänstprogram är gemensamt.

Församlingens verksamhet består bland annat av gudstjänster, samtalskvällar, "dagledigträffar"(Elva-kaffe).

PROGRAM FRAM TILL OCH MED MAJ INLAGT UNDER RUBRIKEN "PROGRAM". Text från programblad finns under rubriken Informations- ocvh församlingsblad

-------------------------

Församlingarnas gudstjänster och samlingar under vecka 12 - 2023

Måndagen den 20 mars kl 18.00 i Missionskyrkan Adolfsfors

Bön, bibelläsning, samtal, fika

Onsdagen den 22 mars kl 14.00 i Missionskyrkan Charlottenberg

Mission i praktiken - att packad bl.a babypaket

Torsdagen den 23 mars kl 11.00 i Missionskyrkan Charlottenberg

Öppen kyrka, bön, samtal, ljuständning

Torsdagen den 23 mars kl 19.00 i Missionskyrkan Charlottenberg

Bibelsamtal med 2 Korintierbrevet i fokus

Söndagen den 26 mars kl 11.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Gudstjänst: Lennart Åslund, Ing-Marie Jansson, Camilla Olofsson
Kyrkkaffe

Uppdaterad den 19 mars 2023

Web-ansvarig: Kjell Handfast

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.