Logga in

Eda Missionsförsamling

Välkommen till Eda Missionsförsamlings hemsida (även Köla mfg verksamhet-se flik i menyn ovan)

Eda Missionsförsamling är en del av Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan som bildades 2011-2012 av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.

Församlingen har drygt 30 medlemmar, men en verksamhet som når minst det dubbla antalet personer. Församlingen är en av tre missionsförsamlingar i Eda kommun. Församlingen har tre fastigheter, som också används som gudstjänstlokaler. Missionskyrkan i Charlottenberg, och Missionshusen i Norra Fjäll och Häljeboda.

Församlingen har ett nära samarbete med Köla Missionsförsamling, där bland annat vårt gudstjänstprogram är gemensamt.

Församlingens verksamhet består bland annat av gudstjänster, samtalskvällar, "dagledigträffar"(Elva-kaffe).

Program för december 2021-februari 2022 finns nu inder fliken Program.

Texten i programbladet finns under fliken Informations och församlingsblad

Församlingarna önskar alla en god fortsättning på det nya året

--------------------------

Församlingarnas gudstjänster och samlingar under vecka 2, 2022

Torsdagen den 13 januari kl 11.00-12.00 Missiobskyrkan Charlottenberg

Öppen kyrka för bön och ljuständning

Söndagen den 16 januari kl 11.00
Gudstjänst i Adolfsfors Missionskyrka
Medverkande: Gunnar Nilsson, Bengt Nilsson, Linda Åström, Åsa Nygaard, Vivianne Handfast
Kyrkkaffe

-------------------

Restriktioner

Pandemin har inte upphört och det finns nu restriktioner, som främst lägger vikten på att vi ska tänka på att hålla ett visst avstånd och inte samlas i för små lokaler.

Uppdaterad den 9 januari 2022

Web-ansvarig: Kjell Handfast

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.