Logga in

Arkiv program som passerat

Oktober
Onsdagen den 2 oktober kl 11.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
ELVA-kaffe: Vivianne Handfast berättar om en psalmförfattare
Kaffeservering

Torsdagen den 3 oktober kl 19.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Studiekväll med utgångspunkt från Apostlagärningarna
Servering

Söndagen den 6 oktober kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus
Gudstjänst: Kjell Handfast, Anna-Carin Lövgren och Jan Christiansson.
Servering

Måndagen den 7 oktober kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus
Hantverkscafé
Servering

Torsdagen den 10 oktober kl 19.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Bibeln från pärm till pärm - ikväll 1 moseboken i fokus
Servering
Fredagen den 11 oktober kl 19.00 i Häljeboda Missionshus
Höstfest: Åror, paketaktion, andakt och servering.
Medverkande: Häljeboda gosskör, Ragnar Gustafsson, Inga-Maj Johansson

Söndagen den 13 oktober kl. 11.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Gudstjänst: Cecilie Larsen från Equmeniakyrkan, sång
Söndagsskola
Kyrklunch

Måndagen den 14 oktober kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus
Hantverkscafé
Servering

Torsdagen den 17 oktober kl 19.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Studiekväll med utgångspunkt från Apostlagärningarna
Servering
Lördagen den 19 oktober. kl 18.00 i Köla församlingshem
Ekumenisk bön – Kjell Handfast, Han Young Kim

Söndagen den 20 oktober kl. 18.00 i Norra Fjälls Missionshus
Gudstjänst: Kjell Handfast, Ing-Marie Jansson och Camilla Olofsson
Servering

Måndagen den 21 oktober kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus
Hantverkscafé
Servering

Torsdagen den 24 oktober kl 19.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Bibeln från pärm till pärm - ikväll 2 Moseboken i fokus
Servering
Lördagen den 26 oktober kl 18.00 i Adolfsfors Missionskyrka
Bilder och berättelser från Laos med Lars och Karin Jansson
Servering

Måndagen den 28 oktober kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus
Hantverkscafé
Servering

Torsdagen den 31 oktober kl 19.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Studiekväll med utgångspunkt från Apostlagärningarna

Servering

September
Söndagen den 1 sept. kl 11.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Gudstjänst: Kjell Handfast, Ing-Marie Jansson, Camilla Olofsson
Söndagsskola
Kyrkkaffe

Måndagen den 2 sept. kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus
Hantverkscafé - Servering

Onsdagen den 4 sept. kl 11.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
ELVA-kaffe: Karin Jansson sjunger och spelar under rubriekn "Minns du sången"

Kaffeservering

Söndagen den 8 sept. kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus
Ekumensik gudstjänst: Gûnther Hölscher, Han Young, Kjell Handfast
Servering

Måndagen den 9 sept. kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus
Hantverkscafé

Servering.

Söndagen den 15 sept. kl 16.00 Bön vid gränsen i Holmedals kyrka, medverkan bland andra Ingemar Helmner, Matilda Röjdemo
Söndagen den 15 sept. kl 18.00 i Häljeboda Missionshus
Sånggudstjänst: Austmarka Bygdekor, Ragnar Gustafsson
Servering.

Måndagen den 16 sept. kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus
Hantverkscafé
Servering

Torsdagen den 19 sept. kl 19.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Studiekväll med utgångspunkt från Apostlagärningarna
Servering

Lördagen den 21 sept. kl 18.00 i Köla församlingshem
Ekumenisk bön -Bo Jansson, HanYuong Kim

Söndagen den 22 sept. kl 11.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Gudstjänst: Göran Isaksson
Söndagsskola
Kyrklunch

Måndagen den 23 sept. kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus
Hantverkscafé
Servering
Söndagen den 29 sept. kl 11.00 i Adolfsfors Missionskyrka
Gudstjänst: Gunnar Nilsson, sånggrupp, Iris Bodin
Kyrkkaffe med klengås

Måndagen den 30 sept kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus
Hantverkscafé
Servering

Augusti

Söndagen den 4 aug. kl 11.00 i Norra Fjälls Missionshus

Gudstjänst: Kjell Handfast, Ing-Marie Jansson, Camilla Olofsson

Kyrkkaffe

Söndagen den 11 aug. kl 15.00 Hembygdsgården

Ekumenisk gudstjänst: Kjell Handfast, Lilja Gustafsson, Anna-Carin Lövgren och Alla-kan sjunga-kören

Servering

Måndagen den 12 aug. kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus

Hantverkscafé - Servering

Söndagen den 18 aug. kl 11.00 i Missionskyrkan Charlottenberg

Gudstjänst: Ragnar Gustafsson, Ulrika Gustafsson m.fl

Söndagsskola

Kyrklunch

Församlingsmöte efter kyrklunch-öppet för alla intresserade

Måndagen den 20 aug. kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus

Hantverkscafé - Servering

Lördagen den 24 aug. kl 18.00 i Köla församlingshem

Ekumenisk bön – Carin Sahlén-Axelsson

Söndagen den 25 aug. kl 18.00 i Häljeboda Missionshus

Sånggudstjänst: Karin Jansson, Ragnar Gustafsson

Servering

Måndagen den 27 aug. kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus

Hantverkscafé - Servering

Juli

Söndagen den 7 juli kl 11.00 i Norra Fjälls Missionshus

Gudstjänst: Lilian Gustafsson, Ing-Marie Jansson och Camilla Olofsson.

Kyrkkaffe

Lördagen den 20 juli kl 18.00 i Kölaladan

”Läsarmöte”, som avslutning av återvändardag.

Medverkan av Lennart Bryntesson, Ulrika Gustafsson, Sofia Erlandsson, Susanne och Nisse Liljedahl samt Ragnar Gustafsson

Söndagen den 21 juli kl. 15.00 på Tronbacken Häljeboda

Friluftsgudstjänst: Ragnar Gustafsson, Ulrika Gustafsson, Sofia Erlandsson, Susanne och Nisse Liljedahl

Kaffeservering

Söndagen den 28 juli kl. 18.00 Hänvisning till Grillkväll i Equmeniakyrkan Tvärud

Juni

Söndagen den 2 kl. 11.00: Gudstjänst i Missionskyrkan Adolfsfors. Medverkande: Bo Jansson, Köla kyrkokör, kyrkkaffe

Onsdagen den 5 kl. 11.00: ELVA-kaffe i Missionskyrkan Charlottenberg. Alla-kan-sjungakören och Anna-Carin Lövgren

Söndagen den 9 kl. 18.00: Minns du sången i Häljeboda Missionshus. Medverkande: Ulrika Gustafsson m.fl, servering

Måndagen den 10 kl. 18.00. Hantverkscafé I Norra Fjälls Missionshus, servering

Söndagen den 16 kl. 11.00: Gudstjänst i Missionskyrkan Charlottenberg. Medverkande: Kjell Handfast, Ing-Marie Jansson, Camilla Olofsson och Anna Bäcklin

Söndagen den 30 kl. 11.00: Ekumenisk gudstjänst i Torgilsrud (vid regn i Missionskyrkan Adolfsfors). Medverkande:

Maj

Söndagen den 5 kl. 11.00: Gudstjänst i Missionskyrkan Charlottenberg. Medverkande: Ragnar Gustafsson, Ulf Persson, Sven Hermansson och Per-Erik Andersson söndagsskola, kyrkkaf

Måndagen den 6 kl. 18.00. Hantverkscafé I Norra Fjälls Missionshus, servering

Onsdagen den 8 kl. 11.00: ELVA-kaffe i Missionskyrkan Charlottenberg. Anna-Carin Lövgren sjunger och berättar

Söndagen den 12 kl. 18.00: Gudstjänst i Häljeboda Missionshus. Medverkande: Kjell Handfast, Bengt Larsson, servering

Måndagen den 13 kl. 18.00. Hantverkscafé I Norra Fjälls Missionshus, servering

Lördagen den 18 kl. 15.00: Friluftsdag Elovstomta, tipspromenad, grillning, andakt. Medverkande Ing-Marie Jansson, Rose-Marie Hägglund. Tag med picknickkorg för grillning och fika.

Lördagen den 18 kl 18.00: Ekumenisk bön i Köla församlingshem, Kjell Handfast

Söndagen den 19 kl. 15.00: Söndagsskolutflykti Tronbacken Häljeboda.

Måndagen den 20 kl. 18.00. Hantverkscafé I Norra Fjälls Missionshus, servering

Söndagen den 26 kl. 11.00: Gudstjänst i Missionskyrkan Charlottenberg. Medverkande: Kjell Handfast, Catharina och Roland Algesten, kyrklunch

Måndagen den 27 kl. 18.00. Hantverkscafé I Norra Fjälls Missionshus, servering

Torsdagen den 30 maj kl 11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan Adolfsfors, Bo Jansson, dop, kyrkkaffe

April

Måndagen den 1 kl. 18.00. Hantverkscafé I Norra Fjälls Missionshus, servering

Onsdagen den 3 kl. 11.00: ELVA-kaffe i Missionskyrkan Charlottenberg. Vivianne Handfast berättar om psalmförfattaren Johan-Olof Wallin

Söndagen den 7 kl. 11.00: Gudstjänst i Missionskyrkan Charlottenberg. Medverkande: Kjell Handfast, Olle Algesten, söndagsskola, kyrkkaffe

Måndagen den 8 kl. 18.00. Hantverkscafé I Norra Fjälls Missionshus, servering

Torsdagen den 11 kl. 19.00: Markus i fokus. Studier och samtal i Missionskyrkan Charlottenberg, servering

Lördagen den 13 kl. 18.00: Gudstjänst i Missionskyrkan Adolfsfors. Medverkande: Lasse Svensson från Alingsås, servering

Söndagen den 14 kl. 11.00: Gudstjänst i Missionskyrkan Charlottenberg. Medverkande: Lasse Svensson, söndagsskola, kyrklunch

Måndagen den 15 kl. 18.00. Hantverkscafé I Norra Fjälls Missionshus, servering

Torsdagen den 18 kl. 19.00. Getsemanestund i Missionskyrkan Adolfsfors, Nattvard, Kjell Handfast

Fredagen den 19 kl. 11.00: Gudstjänst i Missionskyrkan Beted. Medverkande: Ragnar Gustafsson, sångarna, Nattvard

Söndagen den 21 kl. 11.00: Gudstjänst i Missionskyrkan Charlottenberg. Medverkande: Ragnar Gustafsson, Ulrika Gustafsson, Camilla Olofsson, söndagsskola, kyrkkaffe

Onsdagen den 24 kl 12.00-17.00 Secondhandbutiken öppnar vid Missionskyrkan i Charlottenberg

Torsdagen den 25 kl. 19.00: Markus i fokus. Studier och samtal i Missionskyrkan Charlottenberg, servering

Lördagen den 27 kl 18.00: Ekumenisk bön i Köla församlingshem, Bo Jansson

Söndagen den 28 kl. 11.00: Gudstjänst i Norra Fjälls Missionshus. Medverkande: Lilian Gustafsson, Ing-Marie Jansson, Camilla Olofsson, kyrkkaffe

Måndagen den 29 kl. 18.00. Hantverkscafé I Norra Fjälls Missionshus, servering

Mars

Söndagen den 3 kl. 18.00: Sånggudstjänst i Missionskyrkan Charlottenberg. Medverkande: Bengt Larsson, servering

Onsdagen den 6 kl. 11.00: ELVA-kaffe i Missionskyrkan Charlottenberg

Söndagen den 10 kl. 11.00: Gudstjänst i Missionskyrkan Charlottenberg. Medverkande: Ragnar Gustafsson, Ulrika Gustafsson, Sofia Erlandsson söndagsskola, kyrkkaffe

Torsdagen den 14 kl. 19.00: Markus i fokus. Studier och samtal i Missionskyrkan Charlottenberg, servering

Lördagen den 16 kl 18.00: Ekumenisk bön i Köla församlingshem, Carin Axelsson-Sahlén

Söndagen den 17 kl. 11.00: Gudstjänst i Missionskyrkan Charlottenberg. Medverkande: Lilian Gustafsson, Bengt Nilsson och Linda Åström söndagsskola, kyrklunch

Söndagen den 24 kl. 18.00: Gudstjänst i Norra Fjälls Missionshus.Medverkande: Kjell Handfast, Karin Jansson servering

Måndagen den 25 kl. 18.00. Hantverkscafé I Norra Fjälls Missionshus, servering

Torsdagen den 28 kl. 19.00: Markus i fokus. Studier och samtal i Missionskyrkan Charlottenberg, servering

Söndagen den 31 kl. 18.00: Gudstjänst i Adolfsfors Missionskyrka Medverkande: Bo Jansson, Sandra Jansson, servering

Februari 2019

Söndagen den 3 kl. 18.00: Sånggudstjänst, Minns du sången i Adolfsfors Missionskyrka. Medverkande Ragnar Gustafsson, Nisse Liljedahl m.fl. Servering

Onsdagen den 6 kl. 11.00: ELVA-kaffe i Missionskyrkan Charlottenberg

Söndagen den 10 kl. 11.00: Gudstjänst i Missionskyrkan Charlottenberg. Medverkande: Kjell Handfast, Ing-Marie Jansson, söndagsskola, kyrkkaffe

Torsdagen den 14 kl. 19.00: Markus i fokus. Studier och samtal i Missionskyrkan Charlottenberg, servering

Söndagen den 17 kl. 16.00: Årsmöte med andakt, förhandlingar och servering, Ragnar Gustafsson och Anders Gustafsson

Onsdagen den 20 kl 18.00: Ekumenisk bön i Köla församlingshem, Kjell Handfast

Söndagen den 24 kl. 11.00: Gudstjänst i Missionskyrkan Charlottenberg. Medverkande: Kjell Handfast, Ing-Marie Jansson Camilla Olofsson och Anna Bäcklin söndagsskola, kyrklunch

Torsdagen den 28 kl. 19.00: Markus i fokus. Studier och samtal i Missionskyrkan Charlottenberg, servering

Januari 2019

Söndagen den 13 kl. 11.00: Ekumenisk gudstjänst i Missionskyrkan Charlottenberg. Medverkande: Carin Axelsson-Sahlén, Eda kyrkokör. Söndagsskola, kyrkkaffe

Torsdagen den 17 kl. 19.00: Markus i fokus. Studier och samtal i Missionskyrkan Charlottenberg, servering

Lördagen den 19 kl. 18.00: Sånggudstjänst i Adolfsfors Missionskyrka med sångarpastorn Lennart Larsson, servering

Onsdagen den 23 kl 18.00: Ekumenisk bön i Köla församlingshem, Bo Jansson

Söndagen den 27 kl. 11.00: Gudstjänst i Missionskyrkan Charlottenberg. Medverkande: Ragnar Gustafsson, Ulrika Gustafsson och Sofia Erlandsson, söndagsskola, kyrklunch

Torsdagen den 31 kl. 19.00: Markus i fokus. Studier och samtal i Missionskyrkan Charlottenberg, servering

December 2018

Lördagen den 1 kl 18.00 Höstfest i Norra Fjälls Missionshus medverkand: Oldboys singers, Ragnar Gustafsson, Ing-Marie Jansson. Andakt, läsarsånger, "åror", servering.

Söndagen den 2 kl 18.00 Adventsgudstjänst i Åmotfors kyrka, medverkande: Kjell Handfast, Eda kyrkokör,Carin Sahlén-Axelsson, kyrkkaffe

Måndagen den 3 kl 18.00 Hantverkscafé i Norra Fjälls Missionshus

Onsdagen den 5 kl 11.00 Elva-kaffe Missionskyrkan Charlottenberg, Alla-kan-sjunga-kören med Anna-Lena Lövgren.

Torsdagen den 6 kl 19.00 Studier/samtal i Missionskyrkan Charlottenberg med Markusevangeliet i fokus, servering

Söndagen den 9 kl 11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan Charlottenberg, medverkande: Ragnar Gustafsson, Ulrika Gustafsson, Sofia Erlandsson. Susanne och Nisse Liljedahl , sång av söndagsskolebarnen, Söndagsskola, Julbord

Måndagen den 10 kl 18.00 Hantverkscafé i Norra Fjälls Missionshus

Fredagen den 14 kl 19.00 Advents- och julsånger i Norra Fjälls Missionshus, med Ing-Marie Jansson, Camilla Olofsson och Anna Bäcklin, fika

Söndagen den 16 kl 11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan Charlottenberg, medverkande: Lilian Gustafsson, Kjell Handfast. Karin Jansson, Söndagsskola, insamling till missions i andra länder, kyrkkaffe

Fredagen den 28 kl 18.00 Julsånger i Adolfsfors Missionskyrkan, med Helena Johannesson Julia och Anna Danielsson samt Torbjörn Svan. Insamling till mission i andra länder, servering

Måndagen den 31 kl 17.00 Ekumenisk nyårsbön på Lamperudsgården

November 2018

Söndagen den 4 kl 11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan Charlottenberg, medverkande: Ragnar Gustafsson, Ulrika Gustafsson, Sofia Erlandsson. Nattvard, söndagsskola, kyrkkaffe

Måndagen den 5 kl 18.00 Hantverkscafé i Norra Fjälls Missionshus

Onsdagen den 7 kl 11.00 Elva-kaffe Missionskyrkan Charlottenberg, Cecilie Larsen berättar om Equmeniakyrkans arbete bland romska barn i Bulgarien.

Torsdagen den 8 kl 19.00 Studier/samtal i Missionskyrkan Charlottenberg med Markusevangeliet i fokus, servering

Söndagen den 11 kl 18.00 Gudstjänst i Missionskyrkan Adolfsfors, medverkande: Mogens Nielsen och sångare från Sverige och Norge, servering

Måndagen den 12 kl 18.00 Hantverkscafé i Norra Fjälls Missionshus

Söndagen den 18 kl 11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan Charlottenberg, medverkande: Lilian Gustafsson, Gemenskap från Arvika. Söndagsskola, kyrklunch

Måndagen den 19 kl 18.00 Hantverkscafé i Norra Fjälls Missionshus

Onsdagen den 21 kl 18.00 Ekumenisk bön i Köla församlingshem, Kjell Handfast

Torsdagen den 22 kl 19.00 Studier/samtal i Missionskyrkan Charlottenberg med Markusevangeliet i fokus, servering

Lördagen den 24 mellan kl. 10.00-14.00 Julbasar i Second-hand butiken, servering i Missionskyrkan

Söndagen den 25 kl 11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan Charlottenberg, medverkande: Kjell Handfast, Bengt Larsson, Söndagsskola, Kyrkkaffe. Efter kyrkkaffet-Församlingsmöte

Måndagen den 26 kl 18.00 Hantverkscafé i Norra Fjälls Missionshus

Fredagen den 30 kl 19.00 Israelafton ,med sabbatsmåltid i Adolfsfors Missionskyrka, medverkande: Lilian Gustafsson och Annika Fisk

Oktober

Måndagen den 1 oktober kl 18.00 Hantverkscafé i Norra Fjälls Missionshus

Onsdagen den 3 kl 11.00 Elva-kaffe Missionskyrkan Charlottenberg, Vivianne Handfast berättar om Britt GHallqvist, del 2

Fredagen den 5 kl 19.00 Höstfest i Häljeboda Missionshus, andakt, auktion, lotterier, åror, servering -medverkande: Häljeboda gosskör, Ragnar Gustafsson, Dan Thonander, Inga-Maj Johansson

Måndagen den 8 kl 18.00 Hantverkscafé i Norra Fjälls Missionshus

Torsdagen den 11 kl 19.00 Studier/samtal i Missionskyrkan Charlottenberg med Markusevangeliet i fokus, servering

Söndagen den 14 kl 11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan Charlottenberg, medverkande: Kjell Handfast, Söndagsskola, kyrkkaffe

Måndagen den 15 kl 18.00 Hantverkscafé i Norra Fjälls Missionshus

Onsdagen den 17 kl 11.00 Elva-kaffe Missionskyrkan Charlottenberg, Lars och Karin Jansson berättar om sin resa till Laos

Söndagen den 21 kl 11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan Charlottenberg, medverkande: Kjell Handfast, Ing-Marie Jansson, Camilla Olofsson och Anna Bäcklin. Söndagsskola, kyrlunch

Måndagen den 22 kl 18.00 Hantverkscafé i Norra Fjälls Missionshus

Onsdagen den 24 kl 18.00 Ekumenisk bön i Köla församlingshem, Lilja Gustafsson, Anna-Carin Lövgren

Torsdagen den 25 kl 19.00 Studier/samtal i Missionskyrkan Charlottenberg med Markusevangeliet i fokus, servering

Söndagen den 28 kl 11.00 Gudstjänst i Norra Fjälls Missionshus, medverkande: Lilian Gatafsson, K-Märkt, Kyrkkaffe

Måndagen den 29 kl 18.00 Hantverkscafé i Norra Fjälls Missionshus

September

Söndagen den 2 kl 18.00 Sånggudstjänst i Norra Fjälls Missionshus, medverkande: Paul och Ann-Britt Lund, servering

Måndagen den 3 kl 18.00 Hantverkscafé i Norra Fjälls Missionshus

Onsdagen den 5 kl 11.00 ELVA-kaffe i Missionskyrkan Charlottenberg

Söndagen den 9 kl 11.00 Gudstjänst i Adolfsfors Missionskyrka, medverkande: Sören Perder från Örebro, kyrkkaffe

Måndagen den 10 kl 18.00 Hantverkscafé i Norra Fjälls Missionshus

Torsdagen den 13 kl 19.00 Studier/samtal i Missionskyrkan Charlottenberg med Markusevangeliet i fokus, servering

Söndagen den 16 kl 18.00 Sånggudstjänst i Häljeboda Missionshus, medverkande: Austmarka bygdekor, Ragnar Gustafsson, servering

Måndagen den 17 kl 18.00 Hantverkscafé i Norra Fjälls Missionshus

Måndagen den 24 kl 18.00 Hantverkscafé i Norra Fjälls Missionshus

Onsdagen den 26 kl 18.00 Ekumenisk bön i Köla församlingshem, Bo Jansson

Torsdagen den 27 kl 19.00 Studier/samtal i Missionskyrkan Charlottenberg med Markusevangeliet i fokus, servering

Lördagen den 29 kl 18.00 i Missionskyrkan Charlottenberg Temakväll om den lokala församlingen - en del av Equmeniakyrkan, medverkande Hele Friberg regional kyrkoledare, Kjell och Vivianne Handfast, servering

Söndagen den 30 kl 11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan Charlottenberg, medverkande: Helen Friberg, Ing-Marie Jansson och Camilla Olofsson, kyrklunch, söndagsskola

Juli

Söndagen den 8 kl 18.00 Sånggudstjänst i Norra Fjälls Missionshus, medverkande Ing-Marie Jansson, Camilla Olofsson, Kjell Handfast, servering

Söndagen den 22 kl 15.00 Friluftsmöte på Tronbacken, Häljeboda medverkande Ragnar Gustafsson, Ulrika Gustafsson, Sofia Erlandsson, Susanne och Nisse Liljedahl, kaffeservering

Söndagen den 29 kl 15.00 Ekumenisk gudstjänst på Hembygdsgården: medverkande Lilja Gustafsson, sång/musik, servering

Juni

Söndagen den 3 kl. 18.00 Sånggudstjänst i Norra Fjälls missionshus, Göran Isaksson, servering

Måndagen den 4 kl 18.00 Hantverksacfé i Norra Fjälls Missionshus

Söndagen den 10 kl. 11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan Charlottenberg, Mia Brodin, Cathrina och Roland Algesten, kyrkkaffe

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.