Logga in

Eda Missionsförsamling

Välkommen till Eda Missionsförsamlings hemsida

Second-hand butiken är öppen onsdagar mellan kl 12.00-17.00. Kaffeservering.

Julbasar lördagen den 23 november mellan kl. 10-15

Eda Missionsförsamling är en del av Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan som bildades 2011-2012 av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.

Församlingen har drygt 30 medlemmar, men en verksamhet som når minst det dubbla antalet personer. Församlingen är en av tre missionsförsamlingar i Eda kommun. Församlingen har tre fastigheter, som också används som gudstjänstlokaler. Missionskyrkan i Charlottenberg, och Missionshusen i Norra Fjäll och Häljeboda.

Församlingen har ett nära samarbete med Köla Missionsförsamling, där bland annat vårt gudstjänstprogram är gemensamt.

Församlingens verksamhet består bland annat av gudstjänster, samtalskvällar, "dagledigträffar"(Elva-kaffe).-

Församlingens gudstjänster och samlingar under vecka 47

Second-hand butiken är öppen på onsdag mellan kl 12-17

Måndagen den 18 november kl 18.00 i Norra Fjälls Missionshus

Hantverksacafé, servering

Torsdagen den 21 november kl 19.00 i Missionskyrkan Charlottenberg

Bibeln från pärm till pärm: 4 Mosebok i fokus.

Servering

Lördagen den 23 november mellan kl 10.00-15.00 i Missionskyrkan Charlottenberg

Julbasar

Söndagen den 24 november kl 11.00 i Charlottenbergs Missionskyrka

Gudstjänst: Lilian Gustafsson, kören Gemenskap från Arvika, Kjell Handfast

Söndagsskola

Kyrkkaffe

Uppdaterad den 17 november 2019

Web-ansvarig: Kjell Handfast

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.