Logga in

Eda Missionsförsamling

Välkommen till Eda Missionsförsamlings hemsida

Second-hand butiken är öppen onsdagar mellan kl 12.00-17.00. Kaffeservering.

Nytt program för juli-september är nu inlagt under rubriken "Program" i vänsterspalten. Textdelarna finns under "Informations- och församlingsblad" i vänsterspalten

Eda Missionsförsamling är en del av Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan som bildades 2011-2012 av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.

Församlingen har drygt 30 medlemmar, men en verksamhet som når minst det dubbla antalet personer. Församlingen är en av tre missionsförsamlingar i Eda kommun. Församlingen har tre fastigheter, som också används som gudstjänstlokaler. Missionskyrkan i Charlottenberg, och Missionshusen i Norra Fjäll och Häljeboda.

Församlingen har ett nära samarbete med Köla Missionsförsamling, där bland annat vårt gudstjänstprogram är gemensamt.

Församlingens verksamhet består bland annat av gudstjänster, samtalskvällar, "dagledigträffar"(Elva-kaffe).-

Församlingen har inga gudstjänster eller samlingar under vecka 25

Second-hand butiken är öppen på onsdag mellan kl 12-17

Nästa gudstjänst

Söndagen den 30 juni kl 11.00 i Torgilsrud (vid regn i Missionskyrkan Adolfsfors)

Ekumenisk gudstjänst: Gûnther Hölscher

Kaffekorg medtages

Uppdaterad den 16 juni 2019

Web-ansvarig: Kjell Handfast

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.