Logga in

Eda Missionsförsamling

Välkommen till Eda Missionsförsamlings hemsida

Med anledning av coronapandemin är alla gudstjänster inställda tills vidare. Beslut om när gudstjänstlivet kommer att återupptas fattas när situationen förbättrats.

Programmet för april-juli finns nu inlagt. Tyvärr kommer inte allt kunna genomföras på grund av coronapandemin, men programmet presenteras trots detta.

Programbladets text finns inlagt under rubriken Informations- och församlingsblad

Eda Missionsförsamling är en del av Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan som bildades 2011-2012 av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.

Församlingen har drygt 30 medlemmar, men en verksamhet som når minst det dubbla antalet personer. Församlingen är en av tre missionsförsamlingar i Eda kommun. Församlingen har tre fastigheter, som också används som gudstjänstlokaler. Missionskyrkan i Charlottenberg, och Missionshusen i Norra Fjäll och Häljeboda.

Församlingen har ett nära samarbete med Köla Missionsförsamling, där bland annat vårt gudstjänstprogram är gemensamt.

Församlingens verksamhet består bland annat av gudstjänster, samtalskvällar, "dagledigträffar"(Elva-kaffe).-

Församlingens gudstjänster och samlingar under vecka 14

Se ovan

Gå gärna in och lyssna på dagliga andakter som produceras av Equmeniakyrkan i Arvika. Du kan söka på

https://www.youtube.com/watch?v=iRxlihj_03A

och då får du upp andakten för den 16 mars, sedan finns det flera i högerspalten.

Du kan också gå in på hemsidan: equmeniakyrkanarvika.se och klicka på spellistan för mellanrun.

Uppdaterad den 29 mars 2020

Web-ansvarig: Kjell Handfast

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.